Phật mẫu diêu trì

18 tháng 7 thường niên là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô cực Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim chủng loại - Phật mẫu Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim chủng loại - Phật mẫu mã Diêu Trì có ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kim chủng loại - Phật chủng loại Diêu Trì như thế nào? .... Hãy cùng maimoikethon.com kiếm tìm hiểu


*

Phật mẫu mã Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là tự nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, tức là Đức Phật chủng loại chưởng quản Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung. Kim Bàn tuyệt Kim bể là vị trí Đức Phật chủng loại chứa những nguyên chất để tạo ra chơn thần đến vạn linh.

Bạn đang xem: Phật mẫu diêu trì

Kim: - Vàng, vua loại kim. - màu sắc vàng. - Quí báu như vàng. - tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Kim chủng loại là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại tự Mẫu nơi cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim mẫu mã là Đức Phật mẫu chưởng cai quản Kim Bàn vị trí Diêu Trì Cung.

* Phật mẫu Diêu Trì là Đức Phật mẫu ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, tức là ngọc diêu, một thứ kim cương báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì nghĩa là ao nước, hay là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao giỏi hồ nước, trong đó có không ít ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, sinh sống trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, hotline tên núi là Côn Lôn. Ai gồm coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng tức là các một số loại kim, như bạc, đồng, chì, fe . . .thuộc về Tây phương. Theo bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, nhưng mà Đoài là Âm kim.Chữ mẫu mã là mẹ, là chủ tể, trực thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức khiếp nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", tức là chừng Đạo bao gồm hình, bao gồm tên, Nó là mẹ sanh muôn vật.

Người ta thường đọc chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người bọn bà sinh con, nên người ta gọi Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Bà Tây vương vãi Mẫu.

Theo giấy tờ của tín đồ Trung Hoa, Ngài là 1 trong vị Thần Tiên trường đoản cú đời xưa, xa xăm. < . . .>

Tây Vương mẫu mã cũng là một trong vị ban dung dịch trường sanh. Ngài biến hóa một vị nhà tể vườn cửa đào,. Ơ cõi trên trời, và quản lý các vị thần tiên cõi đó, có khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sinh sống lâu cùng hưởng cực kỳ khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn Tây Vương mẫu ở bên trên chót núi Côn Lôn – như tôi đang nói sống trên. Ngài sinh hoạt trong lầu các bằng ngọc, gồm 9 từng huyền thất và thông thường quanh có vách thành bằng vàng.

Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, bên trái tất cả ao Diêu Trì, bên mặt bao gồm sông Huờn Túy. Dưới chơn có 9 từng nhược thủy ( nước yếu hèn ), sóng cao muôn trượng, không tồn tại tiên xa ( xe dựa vào bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì quan trọng nào đi đến đó được. < . . . >

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao điện thoại tư vấn Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Vô cực Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam rất đã có giải nhiều lần. < . . .>

Tam cực nghĩa là bố ngôi cực cao cả, điện thoại tư vấn là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô cực là gì?

Vô cực nghĩa là rất vô, vào đó cực kì trống không, chẳng bao gồm gì không giống nhau hơn nó nữa, gây ra các sự trở ngại mang đến Nó, nên gọi là Khí hồn nhiên. Mặc dù vậy mà Nó đủ những đức tính tiềm tàng, còn kín đáo đáo, ẩn núp, cũng giống như con con kê còn vào trứng gà, chưa tồn tại lộ bản thiết kế mà ta rất có thể thấy được. Cũng tương tự trong một hột kiểu như lúa, mặc dù ta không thấy cây lúa, mà trong số đó có đủ sinh lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức ghê gọi cái đó là: "Đạo tự hỏng vô sanh nhứt khí", nghĩa là từ trong Đạo hư vô cơ mà sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có cha phương diện tuyệt là ba ngôi, mà ngôi máy nhứt điện thoại tư vấn là Vô cực.

2)- Thái cực là gì?

Thái rất nghĩa là cực thái hay là rất đại. Từ trong Vô rất là ngôi lắp thêm nhứt lại có một điểm khí dương phạt sanh. Hễ khí động phát sanh có nghĩa là khí dương, thì phần tịnh sót lại là khí âm. Do đó Kinh Dịch nói : " Thái rất sanh lưỡng nghi" , nghĩa là Thái cực sanh ra khí âm và khí dương. Đạo Đức ghê gọi là 1 trong những sanh ra hai. Đây là ngôi thiết bị nhì của Nhứt khí, mà ngôi sản phẩm nhì gọi là Thái cực.

3)- Hoàng cực là gì?

Hoàng nghĩa là ông vua. Cực là cực cao như nói trên. Cũng gọi là Nhơn rất hay là chiếc phần tinh thần, phần chổ chính giữa linh cực cao, chẳng buộc phải ở trong vua chúa nhưng thôi, như fan xưa đọc , mà ở trong toàn bộ mỗi bé người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta rất có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái rất (thèse) sinh ra âm dương, mới có hai bên tương đối (anti thèse), còn Hoàng cực, đây tức là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không tồn tại âm dương tương hiệp, thì làm sao sanh hóa được ! bắt buộc Kinh Đạo Đức nói: "Hai sinh ba", là âm dương hiệp sinh ra Hoàng cực.

Vậy thì cha ngôi chỉ có Nhứt khí, nhưng mà mỗi ngôi đều sở hữu một vai tuồng riêng biệt biệt, chẳng như là nhau mà luôn luôn luôn vấp ngã túc đến nhau. Mặc dù phân bố thời kỳ mang lại dễ hiểu, kỳ thiệt là ba ngôi thuộc đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn có một vai tuồng đặc biệt, thuộc về ngôi Vô cực, đề xuất lấy hiệu là: Vô cực Từ Tôn. Nghĩa là Ngài đại diện thay mặt cho ngôi sản phẩm nhứt là ngôi Vô cực.

Sao call là từ Tôn ?

"Từ" là nhân từ, từ bỏ bi, tất cả lòng yêu quý xót, độ dẫn toàn bộ chúng sanh. Như theo cố gắng gian, người mẹ thuơng bé một bí quyết diệu hiền nên gọi là từ mẫu, tự thân. Trái lại, so với cha, thì dùng chữ nghiêm, tức thị nghiêm minh, nên được gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực cực kỳ mực tôn nghiêm. Hoặc call là Thiên tôn, tức thị bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên các từng trời, hay là bên trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN ghê ( ghi chú )

Hồi bắt đầu tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất nắm trị đời trước nhất, Ngài mới sắp đặt ngôi thứ, vì chưng lẽ tự nhiên và thoải mái Ngài phong tặng ngay cho mẫu đây đến bậc tối cao về tối đại.

Âm Dương hai khí đủ rồi new kết cấu bên nhau hiệp kết duyên phối. Nhờ tất cả mưa thuận gió hòa, hiệp tác mới hóa sinh muôn loài vạn vật. Ấy vậy ai mới phi vào đường đạo đức nghề nghiệp thì đề nghị trì kinh Địa mẫu này trước hơn không còn mới nhằm mục đích đạo hạnh. Bên trên thì mong xin với Hoàng Thiên hí hửng hỉ xả tội trạng cho tất cả chúng sinh. Còn bên dưới thì khấn nguyện thuộc Địa Hậu vui mừng bảo hộ muôn dân mang đến đặng thư nhàn trường cửu.

Kể từ đấy Đất – Trời đã rành mạch rồi, không còn mù mịt ám muội như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương bắt đầu khắng khít với mọi người trong nhà chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp cả cùng Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba tia nắng và bao phủ tất cả Càn Khôn thiên hà chẳng sót hướng nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là tư góc chính trụ. Hiệp với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông nam giới là tám hướng bao vòng xung quanh nơi quanh đó gọi là Trời đó. Còn chủng loại đây, Mẫu gắng thủ tw ( trung trọng tâm ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) call rằng đất. Bởi thế cho nên Mẫu bao mặt đường cho muôn loài từ hồi đời Tiên Thiên độc nhất vô nhị khí, còn được gọi là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên call là đời hậu lai ác cố kỉnh cầu trọng. Còn phu quân mẫu vốn thật là một vì Đồng Tử trường thọ bất lão, diệu kì cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn mẫu mã đây thì câm song ta kết bạn cùng nhau rất buộc phải hòa nhã, sách có chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng chính là Dương, Khí cũng là Âm, lúc ban đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp mới sinh ra Trời Đất.

Đến chừng chế tạo Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm mới hóa hiện ra loài người hiền đức chân chính. Chân Khí là chủng loại đây. Mẫu new thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến quay trở lại làm bọn chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là duy nhất điểm linh quang đãng ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp gọi rằng Đấng sinh sản Hóa. Chế tác Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau bắt đầu hóa xuất hiện Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Dù vậy chẳng thấy Âm Dương giao phối như phàm phu tục mặc dù thế mà bao gồm thật bởi Thiên Can cùng với Địa bỏ ra thường thường luân chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị bát là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – chi là Âm – Dương đó. Tử với mẫu mã chẳng tách nhau thì thọ bầu liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho đến 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét new đúng quẻ hào đã định, bởi vì trong bát Quái có phân chia 8 hướng, mỗi một hướng chia ra là 8 quẻ, từng quẻ ra là 6 hào, cộng thông thường lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ hài lòng trúc cơ, thì vào thân của Mẫu xuất hiện ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân nhắc ra dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, nhì là Vua Địa Hoàng, bố là Vua Nhân Hoàng, tứ là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua mang lại đời Vua Phục Hy thì Ngài đã nắm rõ máy biến hóa ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương cùng họa ra một chiếc Bát quái Tiên Thiên rõ 8 hướng trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm được được 5 tương đương lúa và 6 sản phẩm công nghệ gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài tìm ra đủ phương pháp để chế tạo ra y phục và những đồ trang bị dụng cho những người đời buộc phải dùng, chẳng sót món nào.

Con bạn mà đặng ăn no khoác lành kẻ từ 2 đời vương vãi đó. Rồi giữ truyền kiểu chủng loại lại mang đến hợp thời tiết và hợp phong thổ.

Phật Địa chủng loại phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng trong thân chủng loại mà ra. Chư vị bồ Tát cũng vậy. Chẳng có vị nào lìa xa ngoài thân chủng loại này được nữa. Nếu họ ra khỏi thân mẫu mã rồi họ dựa dẫm ở xứ nào mang đến được bao giờ. Vì bởi khắp thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã tất cả 4 cỗ châu bao chùm toàn bộ các xứ rồi. Thuộc là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 ngày tiết trở luân chuyển cũng bởi vì Mẫu chế tạo thành. Như thế nào sông rạch, hồ, biển đâu đâu cũng chẳng ra khỏi thân Mẫu. Thuộc muôn nước 9 Châu cũng vì chưng nơi mẫu mã vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời vương Đế đại danh chưa có ai thoát ra khỏi thân Mẫu. Thuộc cả thảy lớn bé trong Cung Điện cũng bởi nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Mọi trong thiên hạ có Mẫu Nhạc là 5 danh sơn thắng cảnh hơn hết. Thuộc là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng do nơi chủng loại vun chăm sóc trưởng thành. Những sắc dân chúng trăm chúng ta đâu có ai lìa thoát khỏi thân mẫu mã được. Cùng 5 tương đương lúa 6 thiết bị gạo cũng bởi vì nơi mẫu mã vun dưỡng tốt tươi. 72 cảnh thanh lương địa cơ chẳng yêu cầu ở ngoại trừ thân chủng loại này được. Cùng muôn chủng loài cầm thú cây trồng cũng do nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Nhỏ người trần thế mà sinh sống đặng trên đây thì cũng nhờ siêu thị nhà hàng vật thực của Mẫu mới sống. Đến chừng chết rồi cũng đề xuất chôn thây đựng xác trở vào mình Mẫu. Sách tất cả chũ rằng: sinh tại thế, tử hườn tại thổ. Toàn bộ Châu, Quận, Phủ, huyện cũng chẳng bong khỏi thân mẫu được. Làm sao am tĩnh, quán xá, thư viện, thành tháp cũng nhờ đem tài liệu với vật chất trong thân thể của mẫu mã mới tạo sự được vững vàng bền xuất sắc đẹp.

Thánh Thần Tiên nhân hậu lớn nhỏ cũng nhờ chủng loại phong thưởng bày đặt lớp lang. Còn những chư Phật mà đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ Mẫu ghi nhận công trái cho mới đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là tiến thưởng ròng của mẫu mã ban cha hun đúc ra vóc ngọc bản thân vàng của các chư Phật kia. Thật là quý báu hơn toàn bộ chân châu bửu ngọc trong bốn phương trời. Thiếu chi người ham muốn vọng tưởng mang lại chừng kết quả rồi gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn làm sao là phần nhiều vàng thoi bội bạc nén, cùng những loại kim khí khác cũng vì nơi chủng loại sản xuất bắt đầu có.Vậy chúng nhỏ xét lại này mà coi bao gồm còn sót món làm sao ở không tính thân mẫu mã này đặng chăng? những nhà vương hầu tè nhược quốc nhờ mẫu mã phong tặng ngay tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế vương vãi đại cường quốc thì cũng nhờ mẫu sùng tôn cho bắt đầu được an hưởng thạnh trị thọ dài. Nước nào nhưng mà bị giặc giã cưỡng hiếp lấn lướt cũng vì nơi chủng loại vận gửi phạt hành mới có cảnh sắc đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính mang lại thân danh của Lão mẫu mã ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, gai thô, … thứ nào cũng do chủng loại sản xuất. Cùng là bông, hoa, cây, trái, rau cải đủ vật dụng cũng bởi nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng, bởi vì nơi mẫu sản xuất. Cùng thuốc uống, lúa nạp năng lượng trong 4 mùa cũng vì nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu vì chưng nơi mẫu mã sản xuất. Thuộc là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vì nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, lũ ông chí những lũ bà, trẻ em đều hình thành nhiều bệnh bệnh. Bởi thế cho nên Mẫu tạo thành sẵn sàng cả muôn vật dụng thuốc phòng ngừa điều trị. Lại cũng đều có hiếm hạng người nam đàn bà chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì thế nên Mẫu đã tạo sẵn nào là dầu, muối, tương, giấm đặng cho chúng nó cần sử dụng cho vừa miệng. Món làm sao món ấy cũng bởi nơi mẫu sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng vị nơi chủng loại vun dưỡng cứng cáp tất cả. Phật Địa chủng loại than rằng: chủng loại đã lao trung tâm tổn huyết với chúng con đã tận hay rồi. Công tích tiêu trừ ấy biết lấy cây viết mực nào nhưng mà tả cho hết được. Bởi vì tình bà bầu thương bé nam nữ, dầu khổ lao nắm mấy mẫu mã cũng chẳng sờn. Sách còn tồn tại chữ: Phụ mẫu ái tử bỏ ra tâm, vô sơ bất chí, vậy cơ mà chúng bé nỡ lòng như thế nào quên hoàn thành ơn sâu nghĩa cả của người mẹ cho đành. Vật nạp năng lượng phẩm uống trang sức đẹp cân đai gì mẫu cũng chế tác hóa. Hễ Mẫu sản xuất hóa ra món nào, chủng loại hết lòng vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp món nấy, còn hoài cho tới ngày chung cuộc mà thôi. Mẫu mã cũng có thể chế trở nên ra tiền tài đủ thứ với đủ kiểu cho cái đó con mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy mà lại chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm đến Mẫu một giờ coi thử. Bên trên đời chẳng còn sót món nào ở quanh đó thân Mẫu. Ấy vậy nhưng loài vạn đồ vật cũng hườn lại một tay Mẫu tạo thành hóa sinh thành toàn bộ không? Nam mô nhất tâm thành kính. Nam tế bào A Di Đà Phật, thật hệt như lời của mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước lúc Mẫu hóa sinh ra gồm một thiết bị thô sản nhưng thôi. Hotline rằng trái Địa cầu. Rồi chỗ quả địa cầu ấy chủng loại tích trữ chẳng biết từng nào tài liệu cùng phẩm thực, dành khiến cho sáu ngả luân hồi đề nghị dùng chẳng tốt gì hết được.

Trên đời này chỉ gồm mình Trời là lớn hơn hết mà thôi chứ bao gồm ai nào biết đến Mẫu. Chớ như Địa mẫu mã này sánh thuộc Hoàng Thiên tê cũng đồng một bực kia mà. Lúc nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra những loại ngũ cốc đầy đồng đậy ruộng. Tuy thế hạt mưa và ngọt ngào trong sạch mát kia rớt xuống khu đất đượm nhuần non mẻ, vậy nhưng ai gồm biết đặng nơi bắt đầu hạt mưa ấy bởi ở chỗ nào mà ra chăng? Cũng do hút nước ngơi nghỉ trong cốt tủy tinh vị của mẫu đem lên ko trung có tác dụng mây, rồi mây ấy bèn đông kết lại thành giá, giá chỉ ấy chạm chán một luồng điển quang quẻ chiếu diệu vào, liền tan ra rơi xuống đất, do đó mưa đó. Rồng, quay tàng hình ẩn dạng bên dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa thoát ra khỏi thân mẫu mã được. Bởi thế nên bão tố gió mây gì rồi cũng do địa điểm Mẫu vận chuyển thực hành tất cả. Nếu chủng loại chẳng tinh chỉnh rồng có tác dụng gió làm cho mây, thì bao giờ ai có thấy rồng tự chăm làm mưa xuống xứ làm sao đặng. Xứ nào mà chẳng có Rồng, con quay tàng hình ẩn dạng sinh hoạt dưới, hễ nghe lệnh mẫu hô phong hoán vũ mê say lịch lôi đình vị trí nào, thì Rồng địa điểm đó chỉ ra làm gió có tác dụng mưa liền.

Nhắc tới kể lui mà nghe, chớ việc nào thì cũng do mẫu mã vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà bạn đời tất cả mấy ai để trung khu xét đến. Mẫu mã rất nhức lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng từng nào thì để chủng loại chịu. Còn mặc tốt ăn ngon thì chúng bé toại tận hưởng vui cười. Phật mẫu phát lạc rằng: từ xưa cho tới nay, Mẫu chẳng phải nhắm mắt. Hễ mẫu mã nhắm đôi mắt lại rồi, ắt có tai khổng lồ nạn lớn sắp xảy mang lại cho toàn bộ chúng sinh liền, chẳng ngóng tới giờ đồng hồ nhắm mắt làm cho cho. Nếu chủng loại xoay lưng sấp khía cạnh trong chừng một giờ, thì bé cá nghêu to bự trở bản thân lăn qua một cái nó đang xủ tiêu không bẩn bách. Trời thì tung Đất thì rã. Trời Đất đâu tất cả thấy nữa. Bên trên đời này sẽ thành ra một tràng ko thì trống suôn sẻ trống lỏng rồi đó. Chừng đó những chư Phật Như Lai cũng phải tiềm ẩn ngoài Càn Khôn. Còn chư vị người thương Tát thì vẫn đào tẩu biệt hình dạng. Nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng có khả năng sẽ bị diệt tiêu tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần sẽ ảnh hưởng tiêu tan chảy rọt, cũng giống như bị thiêu vào lò bát quái cơ vậy. Sẽ không còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận thấy hướng nào mang đến đặng. Đến chừng đó, muôn chủng loài vật đang tan nát phát triển thành ra như tro lớp bụi kia vậy.

Phật Địa mẫu mã ngự trên cõi thượng tầng buổi tối cao huyền hóa và bảo trì nhân sinh, trải tận tình lành siêu quảng đại bởi vậy đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền có tác dụng MẸ Vạn linh:

Đức Phật chủng loại là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh, cơ mà Vạn linh thì bao gồm đủ bát Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú gắng hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn cùng Phật hồn.

Nhưng vì sao quyền hành của Đức Phật mẫu mã lại nhỏ tuổi hơn quyền bính của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật giỏi Đức Di-Lạc vương Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tuyến phố TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung lếu Nguơn Thượng Thiên , là chỗ Đức Di-Lạc vẫn thâu pháp, đã định vị nơi ấy. Xấu đạo có tả mà trong tâm còn mờ hồ, chần chừ tại sao, bởi lẽ gì, Đức Phật mẫu là MẸ mà đề nghị chịu dưới quyền bé là Đức Di-Lạc, vào bụng coi khá bất mãn.

Liền lúc ấy, xấu đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật mẫu đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở ẩn dưới lưng, quì xuống, chuyển hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bần đạo hiểu, dầu cho những người con ấy bạo gan mẽ, quyền hành nỗ lực nào, mà quyền MẸ vẫn chính là quyền MẸ, không cố gì qua được. Ngài chỉ theo đúng mạng lịnh của Đức Phật mẫu đặng trị cầm mà thôi."

Cũng trong con đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại dịp Ngài vào Diêu Trì Cung bái loài kiến Đức Phật Mẫu, thấy chiếc huyền năng vô bờ của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước sẽ ghé nơi chế tác Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật chủng loại là Diêu Trì Cung.

Bần đạo bao gồm nói một điều làm cho cho bọn họ nên suy nghĩ nhiều là: bí ẩn vô biên của Phật Mẫu.

Xem thêm: Tủ Nhựa Duy Tân 3 Ngăn Giảm Giá, Dẫn Đầu Xu Hướng, Mẫu Tủ Nhựa Quần Áo Duy Tân Lớn 3 Ngăn / No

"Bần đạo nói sơ lược huyền năng núm nào, nhưng mà khi họ vào loài kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó cùng bề mặt Ngài, ta thấy mặt người mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bựa đạo tưởng ngó thấy mẹ sanh bựa đạo, tưởng cả thảy cũng phần lớn ngó thấy fan mẹ của mình vậy.

Nếu đem theo mẫu trí học tưởng tượng đo đắn con đôi mắt thiêng liêng có chiếu hình người mẹ ta chiếu diệu ra không? hay là huyền diệu vô biên của Phật mẫu mã cho họ thấy như vậy.

Bà người mẹ hình hài họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu mặt phái con gái đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam thiếu phụ cũng vậy, nạm giữ một điều nầy: nom dòm đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình hình ảnh Đức Phật mẫu mã thì thấy người bà mẹ nhơn từ, nhân hậu vô cùng, hạnh phúc mình thừa hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, trường hợp ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, bọn họ sẽ hết sức âu sầu đó."

Việc cúng phượng Đức Phật Mẫu hiện giờ tạm đặt tại Báo Ân Từ vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Vào Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật chủng loại theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, có nghĩa là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật chủng loại giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế giỏi Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua đồ vật 5 ở trong phòng Hớn (Hán) bên Tàu, gồm hùng tài đại lược, nhưng cũng rất tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế bắt đầu lên ngôi, Ngài gồm phát nguyện lập một cảnh chùa thật nghiêm túc gọi là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Trời Phật. Call là Hoa Điện, vị chùa nầy được chạm khắc hình các thứ hoa trên những vật liệu xây dựng, bắt buộc mới trông vào thấy như là 1 trong những Cung Điện toàn bởi hoa.

Ngôi chùa bự lao rất là xinh đẹp như thế, mà lại nhà vua chưa quyết định thờ Đấng nào, chỉ nhằm trống, chủ trọng tâm là chờ đợi đến chừng nào nhà vua phát hiện sự huyền diệu hiện tượng kỳ lạ ra thì đơn vị vua new sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua tổ chức triển khai một Lễ Khánh lâu Đáo tuế long trọng, Ngài gồm sở vọng ước khẩn nuốm nào cho bao gồm Đức Phật chủng loại giáng xuống triệu chứng lễ, cần nhà vua lập bàn hương thơm án trước sân chùa cầu khẩn ngày đêm, mà đắn đo Đức Phật mẫu ngự ở chỗ nào và bao gồm thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ có Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà trước tê Ông bao gồm làm quan tiền trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, sẽ ngồi tịnh, chợt động tâm, tức tốc đoán biết làm rõ mọi câu hỏi của Võ Đế khu vực triều đình. Ông tức khắc xuống núi, đi mang lại kinh đô, vào triều đình yết loài kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế chạm chán Đông Phương Sóc thì vô cùng mừng rỡ, thuật hết mọi vấn đề cho Đông Phương Sóc nghe và nói rõ ước vọng ở trong phòng vua nhân cuộc Lễ Khánh lâu Đáo tuế là sở mong Đức Phật mẫu mã đến chứng lễ, mà ngần ngừ Đức Phật mẫu mã ở địa điểm nào, với nhờ ai đi thỉnh, như ý có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh góp trẫm đi thỉnh Đức Phật mẫu được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- chúa thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc cố nào, hạ thần cũng đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng tác dụng được cùng chăng là do lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin đại vương ban chiếu mang đến Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông dùng huyền diệu Tiên gia, chỉ vào chốc lát, Đông Phương Sóc đã đi đến được Diêu Trì Cung khu vực cõi chế tác Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết con kiến Đức Phật mẫu mã và tâu bày hết những việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật mẫu mã cảm rượu cồn và phán:

- Phật chủng loại sẽ giáng phàm đêm ngày Trung Thu bệnh lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽn mang theo 4 Tiên đồng bạn nữ nhạc đờn ngâm bài bác chúc thọ, và tặng ngay 4 trái Đào Tiên . Khi Phật mẫu mã đến tất cả Thanh loan đưa tin trước.

Phương Sóc rất vui mừng, cảm tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp cho tốc quay trở lại trần gian, tâu bày những việc đến vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất sung sướng và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là bé chim loan color xanh, kia là bé chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để làm chở Đức Phật mẫu du hành khắp nơi.

Xin đại vương chỉnh trang mang lại long trọng, trang nghiêm, tinh khiết nhằm nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải khởi tạo bàn hương thơm án phía bên trong và bên ngoài, xông hương khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng sủa vằng vặc, đầu giờ Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm cầu khẩn.

Xảy thấy một bé chim Thanh loan đáp xuống sảnh Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật chủng loại cùng Cửu vị Tiên Nương và tứ Tiên đồng phụ nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật mẫu mã vào ngự chỗ Chánh năng lượng điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu dạy bốn Tiên đồng đàn bà nhạc trao tặng ngay cho Hớn Võ Đế 4 quả Đào Tiên với ca ngâm bài chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, hai tay nâng cái dĩa lên để rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng nàng nhạc ấy mang tên là: hứa hẹn Phi Yến, An phạt Trinh, Đổng tuy nhiên Thành với Vương Tử Phá.

Sau khi triệu chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương với 4 Tiên đồng cô bé nhạc cỡi chim Thanh loan quay trở lại DTC khu vực cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi lưu giữ hình ảnh của Đức Phật chủng loại và Chín vị người vợ Tiên, đến thợ khéo, tạc hình Đức Phật mẫu mã và Chín vị con gái Tiên khu vực Hoa Điện để ghi ghi nhớ sự tích với phụng cúng Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được tụng ca đến ngày nay.

Do đó, khu vực thờ Đức Phật mẫu được call là ĐIỆN chớ không call là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật mẫu và Cửu vị Tiên Nương nơi Báo Ân từ bỏ như sau:

1. Trên hết là chơn dung Đức Phật mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, có nghĩa là con chim loan color xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 bạn nữ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một cái dĩa thổi lên khỏi đầu, trên dĩa bao gồm 4 quả đào Tiên vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì mặt hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sân Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ tự, loại xưa điện thoại tư vấn là Hoa Điện.

Đáng lẽ chế tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng vì đời Hớn Võ Đế đến lúc này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn tầm thường Ly trong chén bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm tướng soái cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức cao thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn tầm thường Ly giáng phàm kỳ nầy, bắt buộc tạo hình Đức hùng vĩ Phẩm cầm cố vào nơi Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu xuất xắc ngọc Dao, là nhiều loại ngọc vô cùng quí ngơi nghỉ cõi thiêng liêng.Trì: mẫu ao.Cung: cung điện.

Diêu trì hay Dao trì là loại ao làm bởi ngọc diêu nơi cõi thiêng liêng, sinh hoạt từng Trời sản phẩm 9 tạo nên Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện bên cạnh ao Diêu Trì, là khu vực thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ đêm 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị xin chào mấy em. Đêm nay Chị cho đặng chỉ mang lại mấy em rõ Diêu Trì Cung là chỗ nào?

Nơi ao Diêu Trì gồm một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang quẻ của ngôi Thái cực rồi rước Dương quang hiệp cùng với Âm quang quẻ mà tạo cho chơn thần mang lại vạn linh vào CKVT.

Phật mẫu là Đấng chũm Cơ sanh hóa, rứa quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can lấy hiệp với Thập nhị Địa đưa ra mà làm cho vạn vật. Nơi Cung Diêu Trì là nơi tạo cho chơn thần với thể xác đó vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu ở bên Ao Thất bửu, chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho việc quí giá, còn Diêu là chất hơi kết tụ cơ mà thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu gồm Cửu Tiên Nương lưu ý về cơ Giáo hóa đến vạn linh, còn trong khi có hằng hà sa số Phật xem xét về cơ Phổ độ nhưng mà Quan Âm tình nhân Tát là Đấng nỗ lực đầu.

Quan Âm tình nhân Tát ngự tại cung phái mạnh Hải, ở nhàn hạ động, còn Diêu Trì Cung thì sống tại chế tạo ra Hóa Thiên.

Nơi Cung Diêu Trì còn tồn tại một cõi Âm Quang đơn nhất gọi là Phong Đô đặng giáo hóa những chơn hồn đã trở nên lạc nẻo trên đường trần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bánh bao kim sa trứng muối

 • 12 con giáp của thái lan

 • 1000+ hình xăm vùng kín của phụ nữ "nóng bỏng mắt"

 • Hình vẽ tôn ngộ không

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.