Hợp đồng đại lý cấp 1

*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng đại lý cấp 1


*
Danh mục
*
Sơ vật dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

mẫu mã hợp đồng => HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN (Đại lý cấp 1)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Đại lý cung cấp 1

Số: …….

Hôm nay ngày ….. Tháng…..năm….., tại……….…………., công ty chúng tôi bao gồm:

Hợp đồng cửa hàng đại lý độc quyền - Đại lý cấp 1 (dưới phía trên được hotline là “Hợp đồng”) được lập ngày… mon … năm 20…. Giữa những Bên sau đây:

BÊN GIAO ĐẠI LÝ: CÔNG TY ………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Mã số thuế: ………………………….

Đại diện: ………………………… Chức vụ: …………………………

BÊN ĐẠI LÝ: CÔNG TY ……………………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Mã số thuế: ………………………….

Đại diện: ………………………… Chức vụ: …………………………

XÉT RẰNG

Bên giao đại lý là 1 công ty được thành lập và vận động hợp pháp tại vn và là đơn vị sản xuất/Phân phối các thành phầm tại Phụ lục 1 đúng theo đồng (Sau đây call tắt là “Sản phẩm”); bên giao đại lý hiện tại đang mong mong thiết lập, bảo trì và phát triển hệ thống đại lý phân phối thành phầm trên khu vực Việt Nam;

Việc sản xuất/Phân phối các sản phẩm của mặt giao đại lý là phù hợp pháp;

Các sản phẩm do mặt giao cửa hàng đại lý sản xuất/Phân phối cho Bên đại lý theo Phụ lục 1 hòa hợp đồng đều bảo vệ các tiêu chuẩn chỉnh về quality và đủ đk phân phối theo quy định luật pháp hiện hành;

Bên đại lý là 1 đơn vị được thành lập và hoạt động và vận động hợp pháp theo phép tắc của quy định Việt Nam, có đầy đủ chức năng, điều kiện và kinh nghiệm trong việc trực tiếp hoặc thông qua hệ thống các kênh phân phối trở nên tân tiến thị trường tiêu thụ Sản phẩm.

Với các điều kiện như trên, những Bên đã tiến hành trao đổi, đàm đạo và đi cho thống duy nhất hợp tác, thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu bền hơn giữa các Bên theo các quy định như sau:

ĐIỀU 1.          ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi bao gồm quy định ví dụ khác trong hợp đồng này hoặc ngữ cảnh nên phải giải thích theo một ý nghĩa khác, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu và diễn giải như sau:

1.1.       “Khu vực độc quyền” có nghĩa là toàn cỗ diện tích khoanh vùng tỉnh/thành phố, hoặc toàn bộ diện tích khoanh vùng quận/huyện, nằm trong tỉnh/thành phố được phân định theo địa giới hành chính cấp tỉnh/thành phố trực thuộc tw hoặc địa giới hành bao gồm cấp quận/huyện vị cơ quan công ty nước tất cả thẩmquyền ban hành theo từng thời kỳ.( chi tiết theo phụ lục 1).

1.2.       “Thù lao đại lý” là khoản tiền nhưng mà Bên đại lý nhận được từ việc làm cửa hàng đại lý cho mặt giao đại lý;

1.3.       “Tiền hàng” là khoản tiền được xem trên thành phầm mà Bên đại lý đã bán được cho bên giao đại lý khi làm đại lý phân phối cho mặt giao đại lý;

1.4.       “Sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh trực tiếp” là các hàng hóa cùng chức năng, chủng một số loại và bao gồm khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức tiêu thụ của thành phầm được cung cấp theo đúng theo đồng này;

1.5.       “Kiểm soát” tức là khả năng lãnh đạo việc làm chủ hay các chính sách một bí quyết trực tiếp hoặc con gián tiếp,

1.6.       “Giá buôn bán lẻ” có nghĩa là giá kinh doanh nhỏ Sản phẩm cho những người tiêu dùng ở đầu cuối trên thị trường;

1.7.       “Cơ sở tởm doanh” là địa điểm Bên đại lý phân phối sẽ thực hiện hoạt động phân phối phân phối buôn, nhỏ lẻ Sản phẩm mang đến Khách hàng;

1.8.       “Nhà phân phối” nghĩa là các đơn vị, tổ chức triển khai và/hoặc cá thể thực hiện gớm doanh mua sắm Sản phẩm trên thị trường nước ta hoặc nước ngoài;

1.9.       “Bên khác” là cá nhân, tổ chức không hẳn là mặt giao đại lý, mặt đại lý;

1.10.   “Pháp hiện tượng Việt Nam” gồm nghĩa là ngẫu nhiên văn bản nào trong khối hệ thống văn phiên bản quy phi pháp luật theo khí cụ tại Luật ban hành văn bản quy phi pháp luật.

1.11.   “Ngày” có nghĩa là ngày tính theo dương lịch với là ngày làm việc. Ngày làm việc là ngày chưa hẳn là ngày nghỉ ngơi lễ, đầu năm theo quy định của bộ luật Lao động.

1.12.   Đại lý cung cấp 1: Là đơn vị chức năng được cam kết hợp đồng đại lý phân phối và được làm chủ một thức giấc hoặc một thành phố (Trừ một trong những thành phố lớn).

1.13.   Đại lý cấp cho 2: Là những đơn vị được cam kết hợp đồng đại lý phân phối nhưng không đủ điều kiện làm cửa hàng đại lý cấp 1. Việc đưa ra quyết định đơn vị làm sao là đại lý cấp 2 phải tìm hiểu thêm ý kiến của đại lý cấp 1 trực thuộc vùng thống trị của đại lý phân phối đó.

ĐIỀU 2.          ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

2.1.       bên giao đại lý dưới đây chỉ định và mặt đại lý đồng ý nhận làm Đại lý cung cấp 1 trưng bày độc quyền sản phẩm quy định trên Phụ lục 1 của hòa hợp đồng này trong quanh vùng độc quyền.

2.2.       những Bên chứng thực và chấp nhận rằng phù hợp đồng này mang tính chất độc quyền và do thế Bên đại lý trải qua Hợp đồng này được độc quyền phân phối các sản phẩm tại khoanh vùng độc quyền của mặt đại lý. Các Bên hiểu rõ rằng Bên giao đại lý sẽ không tự bản thân phân phối sản phẩm và/hoặc giao quyền Đại lý phân phối thành phầm cho bên khác (dù là cấp 1 hay cấp 2) và/hoặc hợp tác cùng mặt khác để triển khai việc phân phối sản phẩm trong khu vực độc quyền của Bên đại lý theo hòa hợp đồng.

2.3.       bên giao cửa hàng đại lý bảo lưu giữ quyền điều chỉnh, sửa thay đổi danh mục sản phẩm quy định tại Phụ lục 1 của thích hợp đồng này. Việc điều chỉnh, sửa thay đổi danh mục sản phẩm sẽ được thông báo cho Bên đại lý phân phối bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày áp dụng danh mục sản phẩm mới. Vào trường vừa lòng này, Bên cửa hàng đại lý có quyền gật đầu hoặc không đồng ý tiếp tục làm đại lý cho mặt giao đại lý:

2.3.1. Nếu mặt đại lý chấp nhận tiếp tục làm Đại lý, các Bên sẽ tiến hành chỉnh sửa các lao lý trong thích hợp đồng bị tác động do biến hóa danh mục Sản phẩm.

2.3.2. Nếu như Bên cửa hàng đại lý không chấp nhận tiếp tục làm cửa hàng đại lý thì Bên cửa hàng đại lý có quyền đình chỉ thực hiện Hợp đồng.

ĐIỀU 3.          KẾ HOẠCH kinh DOANH

3.1.       trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày ký phối hợp đồng này, Bên đại lý phân phối sẽ đệ trình kế hoạch sale phát triển thị phần phân phối thành phầm (sau đây điện thoại tư vấn tắt là “Kế hoạch ghê doanh”) trên khu vực độc quyền cho bên giao đại lý. Kế hoạch sale được lập cho thời hạn từ ngày thiết bị 30 (ba mươi) (tính từ ngày Hợp đồng bao gồm hiệu lực) tới ngày ở đầu cuối của năm đó.

3.2.       Kế hoạch marketing sẽ bao gồm, nhưng giới hạn max ở những nội dung bao gồm như sau:

- bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh của bên đại lý;

- các cơ sở sale của mặt đại lý, nguồn lực có sẵn tài chính và quá trình thực hiện kế hoạch marketing để đảm bảo đáp ứng lợi nhuận bán sản phẩm tối thiểu theo cơ chế tại Khoản 3.3 sau đây của phù hợp đồng này;

- Nguồn người tiêu dùng tiềm năng có xu hướng tiêu cần sử dụng cao đối với Sản phẩm và các chiến lược nhằm tiếp cận nguồn khách hàng này trên quanh vùng độc quyền;

- Bảng giá mua sắm và kinh doanh nhỏ Sản phẩm;

3.3.       Bên đại lý phân phối phải đảm bảo an toàn doanh số bán sản phẩm theo luật của mặt giao đại lý

3.3.1. Về tối thiểu là 500 sản phẩm/tháng (Trong vòng 06 tháng thứ nhất tiên). Từ thời điểm tháng thứ 06 trở đi buổi tối thiểu là 800 sản phẩm/tháng.

3.3.2. Được phép cộng hàng quý trường hợp 06 mon đầu chưa đạt doanh thu trên một tháng.

3.4.       vào thời hạn 10 (mười) ngày làm cho việc kể từ ngày cảm nhận Kế hoạch sale của bên đại lý, bên giao cửa hàng đại lý phải trả lời bằng văn bạn dạng về việc đồng ý phê trông nom hoặc khuyến cáo sửa đổi Kế hoạch marketing của mặt đại lý. Vào thời hạn 05 (năm) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày thừa nhận được chủ ý của mặt giao đại lý phân phối về khuyến nghị sửa đổi kế hoạch kinh doanh:

3.4.1. Bên đại lý phân phối gửi Kế hoạch sale đã được sửa thay đổi theo khuyến nghị của bên giao đại lý; hoặc

3.4.2. Bên đại lý phân phối gửi văn bản từ chối sửa đổi chiến lược kinh doanh. Trường thích hợp này, Bên đại lý có quyền đình chỉ triển khai hợp đồng.

3.5.       Kế hoạch sale được duyệt sẽ có được hiệu lực thi hành từ ngày được coi sóc tới ngày có tác dụng việc sau cùng của năm đó.

3.6.       ngôi trường hợp điều chỉnh kế hoạch tởm doanh: bên đại lý thông tin bằng văn phiên bản điều chỉnh chiến lược và được mặt giao đại lý duyệt trong khoảng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. Sau 10 (mười) ngày, nếu mặt đại lý không sở hữu và nhận được sự phê thông qua của bên giao đại lý phân phối thì coi như bên giao đại lý đồng ý với Kế hoạch marketing được điều chỉnh.

3.7.       trong những năm tiếp theo, vào trong ngày làm việc sau cùng của tuần vật dụng hai mon 12, Bên đại lý sẽ đệ trình Kế hoạch sale bằng văn bản cho mặt giao đại lý;

3.8.       hoàn thành ngày có tác dụng việc ở đầu cuối của tuần thứ tía tháng vật dụng 12 của năm, vào trường vừa lòng Bên đại lý chỉ đáp ứng nhu cầu được bên dưới 50 % Kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, mặt giao đại lý giao dịch hoa hồn và có quyền đình chỉ tiến hành hợp đồng tuy nhiên phải thông tin bằng văn bản cho Bên cửa hàng đại lý trước 15 (mười lăm) ngày tính từ lúc đình chỉnh triển khai Hợp đồng;

3.9.       Trường hợp Bên cửa hàng đại lý không đạt được doanh số bán thành phầm tại Khoản 3.3 phù hợp đồng vượt 03 lần liên tục/năm thì bên giao đại lý phân phối có quyền đình chỉ tiến hành hợp đồng.

ĐIỀU 4.          YÊU CẦU ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG

4.1.       lờ đờ nhất vào trong ngày 10 hàng tháng, Bên cửa hàng đại lý sẽ giữ hộ Yêu cầu đặt hàng bằng văn phiên bản cho bên giao đại lý trong số ấy nêu rõ tên, chủng loại, số lượng hàng hóa cần đặt hàng, thời gian ship hàng và cách làm giao hàng.

4.2.       trong thời hạn 04 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày cảm nhận văn bản Yêu cầu mua hàng của bên đại lý, mặt giao đại lý phân phối sẽ trả lời thông báo bằng văn phiên bản về việc đồng ý chấp thuận hoặc không đồng ý chấp thuận Yêu cầu đặt đơn hàng của mặt đại lý.

4.2.1. Ngôi trường hợp mặt giao đại lý phân phối trả lời thông báo bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đánh giá Yêu cầu đặt đơn hàng của bên đại lý, yêu cầu đặt đơn hàng sẽ có mức giá trị ràng buộc các Bên phải tiến hành và được xem là một phần không thể tách rời của thích hợp đồng này.

4.2.2. Trường hợp bên giao đại lý phân phối trả lời thông báo bằng văn phiên bản về việc không thuận tình Yêu cầu đặt hàng của Bên cửa hàng đại lý thì mặt giao cửa hàng đại lý phải lý giải bằng văn bạn dạng lý bởi từ chối. Trường hợp lí do bên giao đại lý phủ nhận không phải chăng thì mặt giao đại lý phải thực hiện theo yêu thương cầu mua hàng của Bên đại lý và bồi thường các thiệt sợ cho mặt đại nguyên nhân sự từ chối của bên giao đại lý phân phối (nếu có).

4.3.       vào trường hợp tất cả sự mâu thuẫn giữa các lao lý trong yêu cầu mua hàng và các quy định trong hòa hợp đồng này, các luật pháp trong yêu cầu đặt đơn hàng sẽ được ưu tiên áp dụng. Quy định này sẽ không áp dụng đối với các thỏa thuận liên quan tiền đến những nội dung nêu tại Điều 6 của phù hợp đồng này;

ĐIỀU 5.          THÙ LAO ĐẠI LÝ VÀ TIỀN HÀNG

5.1.       Thù lao đại lý

5.1.1. Mặt đại lý sẽ tiến hành hưởng Thù lao cửa hàng đại lý dưới hiệ tượng tỷ lệ tỷ lệ hoa hồng bên trên giá sản phẩm bán được (giá sản phẩm để tính xác suất hoa hồng là giá chỉ đã bao gồm thuế GTGT). Tỷ lệ tỷ lệ hoa hồng thắt chặt và cố định của Bên cửa hàng đại lý là một nửa (năm mươi phần trăm).

5.1.2. Mọi thay đổi về Thù lao đại lý sẽ được Bên giao đại lý thông báo trước bởi văn phiên bản trước 30 (ba mươi ngày) trước thời khắc chính thức áp dụng.

5.1.3. Biến đổi về Thù lao đại lý sẽ không còn áp dụng cho những yêu cầu mua hàng đã có hiệu lực trước ngày bên giao đại lý áp dụng chính sách đổi khác Thù lao đại lý.

Xem thêm: Những Câu Nói Tục Hay Nhức Nhối Trên Facebook, Những Câu Nói Tục Tĩu Hay

5.1.4. Giá buôn bán và kinh doanh nhỏ Sản phẩm của Bên cửa hàng đại lý cho công ty đối tác và người sử dụng của Bên đại lý phân phối sẽ do mặt giao đại lý ra quyết định trong từng thời điểm khác biệt và được quy định rõ ràng tại Phụ lục 2 của vừa lòng đồng.

5.1.5. Trường đúng theo Bên đại lý phân phối không gật đầu đồng ý sự đổi khác Thù lao đại lý phân phối từ mặt giao đại lý, Bên đại lý có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng.

5.1.6. Bên giao đại lý phân phối sẽ giao dịch thanh toán Thù lao cửa hàng đại lý cho Bên đại lý phân phối bằng tiền mặt hoặc bằng phương pháp chuyển khoản đến tài khoản do Bên cửa hàng đại lý chỉ định trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày những Bên chốt công nợ theo Điều 6 vừa lòng đồng này. Trường hòa hợp vượt quá thời hạn bên trên mà bên giao đại lý không hoàn thành việc giao dịch cho Bên cửa hàng đại lý thì mặt giao đại lý sẽ trả lãi suất vay trả chậm khớp ứng với mức lãi suất trả đủng đỉnh do ngân hàng cổ phần thương mại dịch vụ Ngoại thương nước ta (Vietcombank) ra mắt ở cùng thời điểm, tính bên trên số ngày lừ đừ trả cùng số tiền chậm trễ trả.

5.1.7. Đồng tiền giao dịch sẽ là: nước ta Đồng.

5.2.       chi phí hàng

5.2.1. Bên đại lý phân phối sẽ thanh toán giao dịch Tiền hàng cho mặt giao đại lý bằng tiền phương diện hoặc bằng cách chuyển khoản đến tài khoản do mặt giao đại lý chỉ định cho mỗi Yêu cầu đặt đơn hàng theo 02 (hai) đợt với nội dung ví dụ như sau:

Đợt 1: Thanh toán 50% (năm mươi phần trăm) tiền hàng tương ứng với yêu cầu đặt hàng khi những Bên kết thúc việc giao hàng;

Đợt 2: Thanh toán 50% (năm mươi phần trăm) chi phí hàng tương xứng với yêu thương cầu mua hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày các Bên hoàn thành việc so sánh công nợ trên Điều 6 hòa hợp đồng;

5.2.2. Trường phù hợp vượt vượt thời hạn trên mà Bên đại lý không dứt việc giao dịch cho bên giao đại lý phân phối thì Bên đại lý sẽ trả lãi suất vay trả chậm khớp ứng với mức lãi suất vay trả lờ đờ do bank cổ phần thương mại dịch vụ Ngoại thương nước ta (Vietcombank) ra mắt ở cùng thời điểm, tính bên trên số ngày chậm chạp trả cùng số tiền chậm rì rì trả.

5.2.3. Đồng tiền thanh toán giao dịch sẽ là: vn Đồng.

ĐIỀU 6.     ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

6.1.       Vào ngày thao tác làm việc thứ 02 của từng tháng, những Bên sẽ tiến hành đối chiếu công nợ của tháng trước đó.

6.2.       Nội dung so sánh công nợ là: Số Tiền mặt hàng của Bên cửa hàng đại lý và số Thù lao đại lý phân phối của bên đại lý tương ứng với số Tiền mặt hàng đó.

6.3.       Việc đối chiếu công nợ bắt buộc được lập thành biên bạn dạng có không thiếu chữ ký kết và đóng dấu của Giám đốc/Tổng người đứng đầu và kế toán của những Bên.

6.4.       trong trường hợp các Bên ko thống tuyệt nhất được nợ công do chưa khớp số dư thì bên không đồng ý vẫn đề xuất ký quyết toán và chốt công nợ, đồng thời ghi ý kiến của chính bản thân mình lên bản xác nhận công nợ đó. Những tranh chấp giỏi vướng mắc về nợ công phải được giải quyết kết thúc điểm trong vòng 05 (năm) ngày sau đó. Lúc việc giải quyết khiếu nài hoặc cân số dư công nợ xong xuôi thì câu hỏi mua bán hàng hoá bắt đầu được tiếp tục.

ĐIỀU 7.     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO ĐẠI LÝ

Ngoài những quyền và nghĩa vụ được khí cụ trong các quy định khác của vừa lòng đồng này, bên giao đại lý còn tồn tại các quyền và nghĩa vụ sau đây:

7.1.       Quyền của mặt giao đại lý

7.1.1. Được thanh toán vừa đủ và đúng hạn tiền hàng;

7.2.       nhiệm vụ của bên giao đại lý

7.2.1. Trả Thù lao cửa hàng đại lý và các ngân sách hợp lý không giống cho bên đại lý;

7.2.2. Định kỳ hỗ trợ cho mặt đại lý các thông tin về thành phầm như: danh mục và Catalogue thành phầm hiện có, chi phí sản phẩm, dịch vụ đối với Khách hàng;

7.2.3. Cung cấp bản sao những hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và thành phầm cho Bên đại lý phân phối khi Bên đại lý phân phối có yêu thương cầu;

7.2.4. Đảm bảo cung cấp Sản phẩm đúng chủng loại, unique và tiêu chuẩn kỹ thuật của pháp luật và thỏa thuận của các Bên và phụ trách trước pháp luật, Bên đại lý và mặt khác nếu thành phầm do bên giao đại lý cung ứng không đúng với những điều khiếu nại trên;

7.2.5. Căn cứ vào lệnh mua hàng của bên đại lý, mặt giao đại lý giao hàng và hoá đơn đến vị trí Bên đại lý phân phối chỉ định vào thời hạn mà các Bên thỏa thuận;

7.2.6. Tiến hành các lịch trình hỗ trợ, xúc tiến bán hàng phù hợp kim chỉ nan phát triển marketing của mặt giao đại lý;

7.2.7. Thông tin bằng văn phiên bản đến Bên đại lý khi triển khai các công tác hỗ trợ, xúc tiến bán hàng hoặc khi chuyển đổi giá cung cấp các thành phầm của bên giao đại lý;

7.2.8. Nhận hàng hoá trả lại nếu sản phẩm hoá không đạt yêu thương cầu bởi lỗi mặt giao đại lý;

7.2.9. Tiến hành đúng các cam đoan được ghi thừa nhận trong phù hợp đồng này.

ĐIỀU 8.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐẠI LÝ

Ngoài những quyền và nghĩa vụ được chế độ trong các pháp luật khác của hợp đồng này, bên đại lý còn có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

8.1.       Quyền của bên đại lý

8.1.1. Giao phối hợp đồng đại lý với những bên giao đại lý phân phối khác không tính Bên giao đại lý;

8.1.2. Yêu cầu mặt giao đại lý ship hàng hoặc tiền theo hợp đồng; nhận lại gia sản dùng để bảo vệ (nếu có) khi chấm dứt Hợp đồng;

8.1.3. Yêu cầu bên giao cửa hàng đại lý hướng dẫn, cung cấp tin và các điều kiện không giống có tương quan để triển khai Hợp đồng;

8.1.4. Hưởng trọn thù lao, những quyền và tiện ích hợp pháp khác do chuyển động đại lý với lại;

8.1.5. Bao gồm quyền yêu thương cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản chi phí cho thời hạn mà tôi đã làm đại lý phân phối cho mặt giao đại lý. Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho từng năm mà Bên đại lý làm cửa hàng đại lý cho mặt giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản đền bù được tính là một trong tháng thù lao đại lý phân phối trung bình trong thời hạn nhận đại lý;

8.1.6. Hoàn trả sản phẩm không đạt yêu cầu vị lỗi bên giao đại lý.

8.2.       nghĩa vụ của mặt đại lý

8.2.1. Cung cấp bạn dạng sao Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp của Bên đại lý cho bên giao đại lý;

8.2.2. Ko mua, bán, phân phối những Sản phẩm đối đầu trực tiếp do mặt giao đại lý thông báo bằng văn bạn dạng trong từng thời gian cụ thể;

8.2.3. Phân phối và phân phối sản phẩm Bên giao đại lý phân phối theo giá nhỏ lẻ và/hoặc buôn bán đã được bên giao đại lý quy định theo từng thời khắc cụ thể, giao hàng nhanh và tiện lợi đến khách hàng.

8.2.4. Nỗ lực cố gắng để thúc đẩy lợi nhuận bán thành phầm của mặt giao đại lý trong phạm vi quanh vùng độc quyền;

8.2.5. Xin phê chăm chút của mặt giao đại lý phân phối trước khi triển khai các lịch trình khuyến mại đối với các sản phẩm được phân phối theo hòa hợp đồng này;

8.2.7. Phân phát triển khối hệ thống phân phối sản phẩm thông qua những cơ sở gớm doanh, công ty, hệ thống phân phối vày Bên cửa hàng đại lý nắm quyền kiểm soát và điều hành trên vùng khoanh vùng độc quyền;

8.2.8. Bồi thường thiệt sợ hãi và chịu phạt phạm luật theo nguyên lý của pháp luật trong trường hợp mặt đại lý vi phạm Hợp đồng;

8.2.9. Tiến hành đúng các cam đoan được ghi trong đúng theo đồng.

ĐIỀU 9.  VI PHẠM HỢP ĐỒNG

9.1.       trong trường phù hợp một bên vi phạm những quy định tại thích hợp đồng này, mặt bị vi phạm có quyền thông tin bằng văn bản (Sau đây gọi tắt là “Thông báo vi phạm”) mang đến Bên vi phạm yêu mong Bên vi phạm luật khắc phục hành vi phạm luật trong 1 thời hạn do bên bị vi phạm ấn định. Trong hầu như trường thích hợp vi phạm, thời hạn hạn chế và khắc phục hành vi vi phạm luật tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày tính từ lúc ngày dìm được thông báo vi phạm;

9.2.       nếu Bên vi phạm luật không khắc phục và hạn chế được hành vi vi phạm luật trong thời hạn do bên bị vi phạm luật ấn định theo Khoản 9.1 trên đây thì bên bị vi phạm luật có quyền đình chỉHợp đồng và không hẳn bồi thường thiệt sợ hãi cho mặt vi phạm;

9.3.       Không tác động đến hiệu lực thực thi hiện hành của Khoản 9.2 bên trên đây, mặt bị vi phạm có quyền vận dụng một khoản phạt vi phạm Hợp đồng đối với Bên vi phạm khớp ứng với 8% cực hiếm của phần vừa lòng đồng bị vi phạm luật và yêu thương cầu bồi hoàn thiệt sợ hãi (nếu có);

9.4.       các Bên thống nhất rằng thiệt sợ hãi thực tế để làm căn cứ tính mức bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 9.3 trên đây không bao hàm các khoản bồi hoàn thiệt hại mà bên bị vi phạm phải thanh toán cho bên khác, những khoản lợi nhuận hoặc lợi thế dịch vụ thương mại bị vứt lỡ.

ĐIỀU 10.      SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1.   phù hợp đồng này và các Phụ lục của hợp đồng này rất có thể sửa thay đổi theo thoả thuận bởi văn phiên bản của những Bên.

10.2.   vừa lòng đồng này sẽ hoàn thành trong trường phù hợp sau:

10.2.1.  hòa hợp đồng hết hạn mà lại không được gia hạn; hoặc

10.2.2.  Một trong những Bên bị giải thể, phá sản hoặc tạm xong xuôi hoặc bị đình chỉ hoạt động kinh doanh; hoặc

10.2.3.  các Bên thỏa thuận dứt Hợp đồng trước thời hạn; hoặc

10.2.4.  những trường thích hợp theo phương tiện của điều khoản Việt Nam; hoặc

10.2.5.  Một mặt đình chỉ thực hiện hợp đồng trong những trường thích hợp sau:

- bên giao cửa hàng đại lý đình chỉ vừa lòng đồng theo công cụ tại các Khoản 3.7 và/hoặc Khoản 3.8 của thích hợp đồng này bằng phương pháp báo trước cho mặt đại lýmột khoảng thời gian là 15 (mười lăm) ngày làm cho việc;

- Bên đại lý phân phối đình chỉ vừa lòng đồng theo nguyên lý tại các Khoản 2.3.2 và/hoặc Khoản 3.4.2 và/hoặc Khoản 5.1.5 của đúng theo đồng này bằng cách báo trước cho mặt giao đại lý một khoảng thời hạn là 15 (mười lăm) ngày làm việc;

- Một trong số Bên đình chỉ hòa hợp đồng theo pháp luật tại Khoản 9.1của đúng theo đồng này bằng phương pháp báo trước mang lại Bên còn sót lại 15 (mười lăm) ngày có tác dụng việc.

10.3.   các Bên thống nhất rằng việc ngừng Hợp đồng này không làm chuyển đổi quyền cùng nghĩa vụ của những Bên phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành trước ngày chấm dứt Hợp đồng và nhiệm vụ bảo mật thông tin theo chính sách tại Khoản 11.4 của phù hợp đồng này, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bởi văn bản.

ĐIỀU 11.      ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1.   luật áp dụng: điều khoản Việt nam sẽ áp dụng cho hợp đồng này.

11.2.   Mọi vấp ngã sung, sửa đổi pháp luật nào trong thích hợp đồng này đều phải được các Bên thỏa thuận hợp tác bằng văn bản và là một phần không thể bóc rời của đúng theo đồng này.

11.3.   Nếu bất kì quy định như thế nào của đúng theo đồng này trở yêu cầu vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có chức năng thi hành, thì những lao lý vô hiệu, trái công cụ hoặc không có chức năng thi hành đó sẽ không ảnh hưởng đến các luật pháp còn lại của hòa hợp đồng này.

11.4.   các Bên khẳng định không ngày tiết lộ bất kỳ thông tin như thế nào mà các Bên đã thỏa thuận hợp tác trong bản Hợp đồng này hoặc bằng vẻ ngoài khác vào thời hạn hợp đồng cùng 03 (ba) năm tính từ lúc ngày hòa hợp đồng không còn hạn. Các Bên sẽ không còn bị xem là vi phạm nếu thông tin được tiết lộ là thông tin công khai minh bạch và/hoặc các Bên đại lý phân phối buộc phải bật mý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu ước và/hoặc bật mí với các nhân viên, vậy vấn, dụng cụ sư của mình. Khi yêu cầu tiết lộ, những Bên cam kết chỉ bật mí những tin tức được yêu cầu/cần bật mý và buộc phải ngay khi hoàn toàn có thể báo cho vị trí kia về việc bật mý đó.

11.5.   Sự khiếu nại Bất khả kháng:

- Sự kiện Bất khả kháng là sự việc kiện xẩy ra một cách khách quan không thể lường trước được và cấp thiết khắc phục được tuy vậy đã áp dụng mọi biện pháp quan trọng và năng lực cho phép.

- Sự khiếu nại Bất khả kháng bao hàm nhưng không giới hạn các sự kiện: thiên tai như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa xịt trào....; hiện tượng lạ xã hội như chiến tranh, hòn đảo chính, đình công, cấm vận, biến đổi chính sách của thiết yếu phủ….

- mặt vi phạm sẽ được miễn trừ các trách nhiệm theo thích hợp đồng này với lý do vì Sự khiếu nại Bất khả chống nếu đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện: (i) Vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng, không tuân hành các cam đoan và tạo thiệt hại cho Bên còn lại trong đk Sự khiếu nại Bất khả phòng theo tư tưởng tại Khoản này; cùng (ii) mặt vi phạm tiến hành nghĩa vụ thông tin bằng văn phiên bản cho bên còn lại trong khoảng 07 (bảy) ngày kể từ lúc xảy ra hoặc hiểu rằng Sự kiện Bất khả kháng.

11.6.   thích hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày đại diện theo lao lý của Bên ở đầu cuối ký cùng đóng lốt vào hòa hợp đồng này cho tới ngày 02 tháng 04 năm 2020.

11.7.   trong thời hạn 01 (một) tháng trước thời gian ngày hết hiệu lực thực thi theo công cụ tại Khoản 11.6 nêu trên, các Bên sẽ thông báo cho nhau quyết định về việc gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của phù hợp đồng này

11.8.   Mọi thông tin và thông tin liên lạc thiết yếu thức liên quan đến đúng theo đồng này sẽ được gửi tới add của các Bên như nêu ở chỗ đầu của hợp đồng. Mọi thông báo và tin tức liên lạc không giống hoặc phê chuẩn được thực hiện theo phù hợp đồng này đã chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax với telex, còn chỉ được xem như là đã gửi với nhận hợp lệ nếu: (i) lúc giao thủ công bằng tay có giấy biên nhận; (ii) giả dụ gửi bưu điện thì 07 (bảy) ngày thao tác làm việc sau khi gởi thư đảm bảo an toàn cước tổn phí trả trước, có xác nhận bằng văn bản; (iii) trong trường phù hợp gửi bởi fax tốt telex, khi gởi trong giờ làm cho việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của người nhận, nếu bao gồm tín hiệu giỏi giấy xác thực đã chuyển; với (iv) nếu như gửi bằng thương mại dịch vụ giao thừa nhận bảo đảm, khi thực tiễn đã nhận, cùng trong bất kỳ trường phù hợp nào, cũng nên gửi cho những Bên tại địa chỉ đã được thông báo bằng văn bản tuỳ từng thời điểm.

11.9.   vừa lòng đồng này được lập thành nhì (02) bản, có hiệu lực ngang nhau. Mỗi bên giữ một (01) phiên bản để thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nữ sinh mặc áo dài siêu mỏng

 • Bánh bao kim sa trứng muối

 • 12 con giáp của thái lan

 • Nút chơi game fling joystick cho ipad

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.