Định nghĩa "Bí mật"

Định nghĩa và hướng dẫn sử dụng “Chuyên mục bí mật”

 

1.        Yêu thử:

 

-           Dành riêng cho những bạn đang cô đơn muốn tham gia trò chơi “Hợp đồng tình yêu” ( Click vào đây để xem hợp đồng chi tiết ), bạn và một thành viên khác giới khác sẽ giả vờ làm người yêu của nhau như nội dung trong hợp đồng đã nêu. Những hợp đồng này thường có kết thúc thế nào? Nếu bạn đang tự hỏi thế, bạn có thể click vào đây để xem kết thúc thường xẩy ra.

 

-           Khi bạn lựa chọn mục này, nghĩa là bạn đồng ý tham gia trò chơi “Hợp đồng tình yêu”, những thành viên khác đang có mong muốn tìm một người yêu thử sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng này, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

-           Thời gian mà bạn có thể lựa chọn ở mục nhỏ “Yêu thử” chính là thời gian mà bạn muốn bản “Hợp đồng tình yêu” kia có giá trị. Thông tin đó cũng là thông báo cho các thành viên khác là thời gian bạn muốn yêu thử, qua đó hai bên sẽ có sự thống nhất từ đầu về thời gian yêu thử.

+  VD: Bạn chọn 1 tuần, nghĩa là bạn thể hiện cho các thành viên khác rằng bạn muốn yêu thử 1 tuần.

+  Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên cũng có nhu cầu yêu thử 1 tuần cũng sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

2.        Đóng thế

 

-           Dành riêng cho những bạn muốn tham gia dịch vụ “Người đóng thế” của hopdongtinhyeu.vn ( Click vào đây để xem chi tiết về dịch vụ Người đóng thế ).

 

-           Khi bạn lựa chọn mục này, Bạn đồng ý làm người đóng thế thuê cho những vị trí như Bạn gái/ Bạn trai/ Vợ/ Chồng… cho những thành viên khác của hopdongtinhyeu.vn. Những thành viên đang có mong muốn thuê một người đóng thế sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng này, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

+  VD: Bạn chọn “Người yêu”, nghĩa là bạn thể hiện cho các thành viên khác là bạn đồng ý làm người yêu giả của thành viên đó.

+  Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên đang có nhu cầu tìm người yêu giả sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-           Tính chất công việc của những vị trí mà bạn đã lựa chọn là do bạn và thành viên đang có nhu cầu thuê người đóng thuế trao đổi và thống nhất. Hopdongtinhyeu.vn không tham gia, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong giao dịch này. Hopdongtinhyeu.vn được miễn toàn bộ trách nhiệm về quá trình và những hậu quả, phát sinh từ giao dịch thuê người đóng thuế này giữa bạn và các thành viên khác.

 

3.        Ngoại tình

-           Dành riêng cho những bạn đã có người yêu, đã kết hôn có nhu cầu muốn ngoại tình, tìm bạn tình.

 

-           Khi lựa chọn mục này, bạn thông báo cho các thành viên khác rằng bạn muốn ngoại tình, muốn tìm bạn tình. Những thành viên cũng đang có mong muốn tìm người tình sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng này, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

-           Thời gian bạn được lựa chọn trong mục này chính là thời gian bạn có thể sắp xếp để bạn và người tình sẽ thường gặp nhau. Qua đó hai bên sẽ có sự thống nhất từ đầu về thời gian gặp nhau để ngoại tình.

+  VD: Bạn chọn “Thứ 2”, nghĩa là bạn thể hiện cho các thành viên khác là bạn thường muốn ngoại tình vào thứ 2.

+  Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên cũng có nhu cầu ngoại tình vào thứ 2 sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-           Ngoại tình là hành vi sai trái, vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam. Hopdongtinhyeu.vn không khuyến khích các thành viên sử dụng tính năng này, tính năng này được xây dựng chỉ nhằm giúp những thành viên đang nhen nhóm kế hoạch ngoại tình có một sự trải nghiệm để nhìn rõ bản thân và tình yêu của mình. Hopdongtinhyeu.vn không tham gia, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong hành vi này. Hopdongtinhyeu.vn được miễn toàn bộ trách nhiệm về quá trình và những hậu quả, phát sinh từ hành vi này giữa bạn và các thành viên khác.

4.        Tình một đêm:

-      Dành riêng cho những bạn đang có nhu cầu tìm người tình một đêm để đáp ứng nhu cầu sinh lý. Nghĩa là khi lựa chọn mục này, bạn thông báo cho các thành viên khác rằng bạn đồng ý sẽ tham gia tình một đêm với thành viên khác mà bạn cảm thấy vừa ý.

 

-      Khi lựa chọn mục này, những thành viên khác đang có mong muốn tìm “người tình một đêm” sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng này, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

-      Thời gian bạn được lựa chọn trong mục này chính là thời gian chính bạn mong muốn mình và bạn tình sẽ gặp nhau. Những thành viên có mong muốn tìm tình một đêm trong thời gian tương ứng như của bạn sẽ tìm thấy bạn, qua đó hai bên sẽ có sự thống nhất từ đầu về thời gian tình một đêm.

+  VD: Bạn chọn “Thứ 2”, nghĩa là bạn thể hiện cho các thành viên khác là bạn thường muốn quan hệ tình một đêm vào thứ 2 hàng tuần.

+  Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên cũng có nhu cầu tìm tình một đêm vào thứ 2 sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-      Tình một đêm là hành vi sai trái, vi phạm thuần phong mỹ tục. Hopdongtinhyeu.vn không khuyến khích các thành viên sử dụng tính năng này, tính năng này được xây dựng chỉ nhằm giúp những thành viên đang nhen nhóm kế hoạch tìm tình một đêm có một sự trải nghiệm để nhìn rõ bản thân và tình yêu của mình. Hopdongtinhyeu.vn không tham gia, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong hành vi này. Hopdongtinhyeu.vn được miễn toàn bộ trách nhiệm về quá trình và những hậu quả, phát sinh từ hành vi này giữa bạn và các thành viên khác.

 

5.        Đổi vợ, đổi chồng

 

-           Dành riêng cho những cặp vợ chồng muốn tham gia hoạt động trao đổi bạn tình, hoặc quan hệ tình dục tập thể. Nghĩa là khi lựa chọn mục này, bạn thông báo cho các thành viên khác rằng vợ chồng bạn đồng ý sẽ trao đổi bạn tình với vợ chồng một thành viên khác mà bạn vừa ý đã có gia đình trên hopdongtinhyeu.vn.

 

-      Khi lựa chọn mục này, những thành viên đã có gia đình khác sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng này, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

-      Thời gian bạn được lựa chọn trong mục này chính là thời gian chính bạn mong muốn vợ chồng bạn và vợ chồng thành viên khác sẽ gặp nhau để quan hệ. Thông tin đó cũng là thông báo cho các thành viên đã có gia đình khác là thời gian vợ chồng bạn muốn thực hiện quan hệ tình dục tập thể với họ. Những thành viên đã có gia đình có mong muốn tìm các cặp vợ chồng muốn trao đổi để quan hệ trong thời gian tương ứng như của bạn sẽ tìm thấy bạn, qua đó hai bên sẽ có sự thống nhất từ đầu về thời gian quan hệ đổi vợ chồng.

+  VD: Bạn chọn “Thứ 2”, nghĩa là bạn thể hiện cho các thành viên khác là vợ chồng bạn thường muốn trao đổi vợ chồng vào thứ 2.

+  Đồng nghĩa với điều đó là những cặp vợ chồng thành viên cũng có nhu cầu đổi vợ, chồng vào thứ 2 sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-      Đổi vợ, đổi chồng là hành vi sai trái, vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam. Hopdongtinhyeu.vn không khuyến khích các thành viên sử dụng tính năng này, tính năng này được xây dựng chỉ nhằm giúp những thành viên đang nhen nhóm kế hoạch đổi vợ, đổi chồng có một sự trải nghiệm để nhìn rõ bản thân và tình yêu của mình. Hopdongtinhyeu.vn không tham gia, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong hành vi này. Hopdongtinhyeu.vn được miễn toàn bộ trách nhiệm về quá trình và những hậu quả, phát sinh từ hành vi này giữa bạn và các thành viên khác.

6.        Ở rể:

-           Dành cho những thành viên quan tâm đến vấn đề ở rể. Nghĩa là khi bạn chọn mục này, dù bạn là Nam hay Nữ bạn cũng thể hiện quan điểm của bạn về nơi ở sau này của hai vợ chồng đối với nhà vợ. Đồng thời đây sẽ là thông báo cho toàn bộ các thành viên cấp 4 trở lên đang tham gia tại hopdongtinhyeu.vn

 

-           Trong bối cảnh ngày càng có nhiều gia đình chỉ sinh được con gái như hiện nay, vấn đề ở rể dần trở thành vấn đề không thể không quan tâm của các bạn Nữ. Đồng thời cũng giúp bạn Nam có thể tìm được các bạn Nữ có mong muốn chồng tương lai ở rể, qua đó những bạn Nam có quê ở xa có thể xác định cưới bạn Nữ đó và về nhà bạn Nữ đó ở sau kết hôn.

 

-      Khi lựa chọn mục này, nghĩa là bạn đã thông báo cho các thành viên khác về mối quan tâm của bạn đối với nơi ở sau này của hai vợ chồng. Những thành viên có mối quan tâm tương ứng với bạn sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng này, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

-           Ý nghĩa của các yếu tố mới được lựa chọn:

+  Không tham gia: Nghĩa là bạn không quan tâm đến thông tin này.

+  Không ở rể: Nghĩa là bạn nữ không muốn chồng mình ở rể hoặc bạn nam không muốn ở rể

+  Có ở rể: Nghĩa là bạn nữ muốn chồng mình ở rể, hoặc bạn nam muốn ở rể

+  Có ở rể, đổi họ: Nghĩa là bạn nữ muốn chồng mình ở rể và chồng đổi họ chồng sang họ vợ. Hoặc bạn nam đồng ý ở rể và đổi họ của mình về họ nhà vợ. VD: Vợ tên Hoài Phương Nga, chồng tên Nguyễn Văn Hoàng, thì sau khi cưới chồng sẽ tên là Hoài Văn Hoàng.

+  Có ở rể, chỉ đổi họ con: Nghĩa là bạn nữ muốn chồng mình ở rể, sau này khi có con sẽ có đứa con mang họ vợ. Hoặc bạn nam đồng ý ở rể và sau khi sinh con sẽ có đứa con mang họ vợ.

7.        Nhu cầu quan hệ tình dục

-           Dành cho những thành viên quan tâm đến vấn đề quan hệ tình dục của bản thân và của nửa kia của họ. Khi bạn chọn mục này, bạn thông báo cho các thành viên khác biết về nhu cầu quan hệ tình dục của bản thân và mong muốn của bạn về thành viên muốn làm người yêu của bạn.

+  VD: Nếu bạn lựa chọn “Từ 1 – 2 lần/ Tuần”: Nghĩa là bạn chấp nhận và có nhu cầu quan hệ tình dục từ 1 – 2 lần/ Tuần

+  Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên khác giới cũng có nhu cầu quan hệ tình dục từ 1 – 2 lần/ Tuần sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-           Click vào đây để xem đánh giá chi tiết về nhu cầu tình dục của con người.

 

-           Những thành viên có mối quan tâm tương ứng với bạn sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng “Tìm kiếm bí mật”, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

8.        Lịch sử tình yêu

-           Dành cho những thành viên quan tâm đến vấn đề người yêu cũ của thành viên mình đang quan tâm. Nghĩa là bạn cho thành viên khác biết về tình hình người yêu cũ của bạn.

+  VD: Nếu bạn lựa chọn “Đã có một mối tình”, nghĩa là bạn thông báo cho các thành viên khác là bạn đã từng yêu 1 người.

+  Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên khác giới cũng có nhu cầu tìm người yêu mới chỉ trải qua 1 mối tình như bạn cũng sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-           Những thành viên có mối quan tâm tương ứng với bạn sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng “Tìm kiếm bí mật”, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

9.        Tình trạng quan hệ tình dục

-      Dành cho những thành viên quan tâm đến vấn đề tình trạng quan hệ tình dục của bản thân và của nửa kia của họ. Nghĩa là bạn cho thành viên khác biết về tình trạng quan hệ tình dục của bản thân và mong muốn của bạn về thành viên muốn làm người yêu của bạn.

+     VD: Nếu bạn lựa chọn “Đã quan hệ lần đầu tiên”: Nghĩa là bạn đã thông báo cho những thành viên khác là bạn đã từng quan hệ tình dục 1 lần rồi.

+    Đồng nghĩa với điều đó là những thành viên khác giới cũng có nhu cầu tìm người mới chỉ quan hệ tình dục 1 lần thôi sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn trong hệ thống tìm kiếm.

 

-      Những thành viên có mối quan tâm tương ứng với bạn sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng “Tìm kiếm bí mật”, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

10.    Mong muốn chính:

 

-      Khi bạn chọn mục này, bạn cho thành viên khác biết về mục đích của bạn khi tham gia hopdongtinhyeu.vn.

 

-      Những thành viên có mối quan tâm tương ứng với bạn sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng “Tìm kiếm bí mật”, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

 

11.    Số đo 3 vòng

 

-      Khi bạn chọn mục này, bạn cho thành viên khác biết về số đo ngoại hình vòng 1, vòng 2, và vòng 3 của bạn.

 

-      Những thành viên có mối quan tâm tương ứng với bạn sẽ tìm thấy hồ sơ của bạn khi sử dụng tính năng “Tìm kiếm nâng cao” của hopdongtinhyeu.vn. Tuy nhiên chỉ thành viên cấp 4 trở lên mới có thể sử dụng tính năng “Tìm kiếm bí mật”, đảm bảo tính nghiêm túc và độ xác thực của thành viên ( Click vào đây để xem định nghĩa cấp bậc của hopdongtinhyeu.vn  l   Click vào đây để biết vì sao ưu tiên thành viên xác thực )

Mai mối kết hôn trực tiếp: "Dịch vụ xem mặt kết hôn" Xem chi tiết dịch vụ

Đám cưới của bạn là giá trị tồn tại của chúng tôi

I. Nội dung dịch vụ: Với dịch vụ này, hopdongtinhyeu.vn sẽ tìm đối tượng bạn đời theo "mong muốn của bạn", sau đó sắp xếp cho bạn
cùng đối tượng phù hợp đó một "cuộc hẹn xem mặt trực tiếp" để hai bạn có thể tìm hiểu và đi đến xây dựng hôn nhân. Với:

12
năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực mai mối
1000+
Cộng tác viên tìm kiếm đối tượng
bạn đời phù hợp cho bạn
200.000+
Hồ sơ đối tượng độc thân

hopdongtinhyeu.vn sẽ tìm được người bạn đời phù hợp cho bạn

II. Quy trình triển khai dịch vụ

III. Ưu điểm lớn nhất và cũng là sự khác biệt lớn nhất của dịch vụ xem mặt là đảm bảo hai bạn đi đến hôn nhân thành công:

Chủ động tìm kiếm
đối tượng phù hợp
Cả hai đều quan tâm
đến nhau trước cuộc hẹn
Xác minh hồ sơ
đối tượng bạn đời
Bảo mật thông tin
khách hàng

IV. Đối tượng sử dụng dịch vụ:

Dành cho Chủ doanh nghiệp, Nhân viên văn phòng và những ngành nghề tương ứng như Bác sỹ, Giáo viên ...

Liên hệ: 0942 174 666 | 098 192 0041 | 097 765 3993
Vui lòng nhắn tin nếu các số hotline đều bận hoặc ngoài vùng phủ sóng. HDTY sẽ gọi lại trong vòng 24h
Hoặc gửi đăng ký để được tư vấn


Dịch vụ "Xem hồ sơ bạn đời VIP" Làm sao để xuất hiện ở đây

Duy nhất
tại hopdongtinhyeu.vn
Xác minh hồ sơ
Đảm bảo thông tin hồ sơ
Mong muốn kết hôn
Trong thời gian ngắn
HDTY banner

Dịch vụ "Đăng tin VIP tìm bạn đời" Làm sao để xuất hiện ở đây

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar

Tìm kiếm người phù hợp

-
-


HDTY banner

I. Lợi ích: giúp thông tin tìm bạn đời của bạn tiếp cận 600.000+ đối tượng độc thân đang online tìm bạn đời

II. Đối tượng sử dụng dịch vụ: nam giới dưới 27 tuổi, nữ giới dưới 25 tuổi + Thu nhập hàng tháng ở mức thấp

Đăng tin VIP ngay

RV Dịch vụ đăng tin tìm bạn đời Làm sao để xuất hiện ở đây

tìm bạn

Mình là người vui vẻ, hòa đồng và nghiêm túc, rất mong tìm được một nửa...

Tìm bạn nữ sn 95 96 làm người yêu lâu dài

Sống nội tâm , hơi ít nói Yêu thương thật lòng , biết quan tâm đến người...

tìm ng để lập gia đình

vui vẻ hào đồng dễ gần

Hợp đồng yêu 50 năm!

Xin chào Đối tác có nhu cầu và năng lực mời gửi hồ sơ và đàm phán hợp...

Tôi chỉ ước 1 điều đơn giản nhất ... Tôi yêu người và người đó cũng yêu tôi ...

Tôi chỉ ước 1 điều đơn giản nhất ... Tôi yêu người và người đó cũng yêu...

Viết thư cho anh đi anhdoanmis@gmail.com

Tìm bạn gái để kết hôn.

tìm

Là người vô tư và rất bình thường

cần tìm người tiến đến hôn nhân tại Hạ Long

là một người có công việc và thu nhập ổn định, tính tình thật thà và có...

Chào cả nhà, rất mong được làm quen

Mong tìm được người để đi đến hôn nhân!

01652445992

Mih muon tim nguoi yeu lau dai nghiem tuc va di den hon nhan.. Theo dao thien chua..

Đăng tin ngay

HDTY banner
Trang chủ Đăng tin VIP Xem hồ sơ Đăng tin Xem mặt