TRANH BIẾM HỌA CHÂN DUNG

Chân dung biếm họa những nhà văn, ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. Bản quyền nằm trong báo Tuổi trẻ Cười, không áp dụng vào các mục đích mến mại.

*
Nghệ sĩ Mạc Can – tranh họa sĩ Lap
*
Cố nghệ sĩ hài Hữu Lộc – tranh của họa sỹ Lap
*
Bác sĩ Lê Thúy Tươi – Tranh của mình sĩ LEO
*
Nhà thơ è Đang Khoa – tranh của họa sĩ Còm
*
Chân dung đơn vị văn Nguyễn quang quẻ Sáng – Tranh biếm của họa sĩ Leo
*
Nhà văn châm biếm Lê Văn Nghĩa qua nét vẽ của họa sỹ Còm
*
Nhà thơ, họa sĩ, Mc… Đỗ Trung Quân – tranh của Lap
*
Chân dung biếm ca sĩ Tuấn Ngọc – tranh của Lap
*
Nghệ sĩ Mạc Can – tranh của Còm
*
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
*
Diễn Viên Diễm My
*
Nhệ sĩ hài tiểu Bảo Quốc
*
Chân dung diễn viên Hiếu nhân từ tranh của Leo
*
Chân dung nghệ sỹ hài kịch Kiều Oanh
*
Chân dung người nghệ sỹ Hồng Vân – tranh của LEO