Mẫu áo len nữ đan tay

Mẫu áo len được thiết kế với phần nách áo raglan đan từ trên xuống. Gấu tay áo thiết kế với hoa văn lạ tạo điểm nhấn cho toàn bộ áo


*
*
Chart áo len nữ không đường khâu. Nguồn novitaknits

Hướng dẫn đan áo len nữ không đường khâu

Mẫu áo này được đan từ cổ áo trở xuống

Đan phần cổ áo và phần trên của áo len

Đan từ phần cổ áo của lưng áo

Bắt 34(34)35(35)37(37) mũi dùng que đan vòng 3.5mm (40cm) và bắt đầu đan theo các mũi đan trơn:

Hàng 1: (mặt trái) đan lên cả hàng. Ở cả hai phía, chúng ta có 4 mũi cho phần tay áo và 26(26)27(27)29(29) mũi ở giữa cho phần lưng áo. Không đan nối các mũi thành vòng cho đến khi điều này được nhắc đến trong mẫu và hướng dẫn

Hàng 2: (mặt phải) phần tay áo đan xuống mũi đầu tiên từ cả phía trước và phía sau của mũi (kfb), k2, M1R, k2 giữa hai phần (đồng thời đánh dấu những mũi này bằng len khác màu), M1L, đan 24(24)25(25)27(27) mũi phần lưng áo, M1R, k2 giữa hai phần (đánh dấu các mũi này), M1L, k2 của phần tay áo và kfb ở mũi cuối cùng. Có tổng 6 mũi được tăng thêm ở hàng này. Tổng số mũi là 40(40)41(41)43(43) mũi.

Bạn đang xem: Mẫu áo len nữ đan tay

Hàng 3: (mặt trái) đan lên mũi đầu tiên từ cả phía trước và phía sau (pfb), p4, M1R purl, p2 giữa các phần, M1L purl, p26(26)27(27)29(29) mũi phần lưng áo, M1R purl, p2 giữa các phần, M1L purl, p4 phần tay áo và pfb ở mũi cuối cùng. Tăng thêm được 6 mũi nữa. Tồng số mũi là 46(46)47(47)49(49) mũi.

Lặp lại việc tăng mũi theo cách tương tự ở các hàng thêm 5 lần nữa. Tổng số mũi lúc này sẽ là 76(76)77(77)79(79) mũi (2 mũi ở hai đầu thân trước, 16 mũi cho mỗi tay áo, và 40(40)41(41)43(43) mũi ở giữa cho phần lưng áo )

Đan hàng tiếp theo ở mặt trái: Trên thân trước pfb mũi đầu tiên, p2 mũi giữa hai phần (đánh dấu những mũi này), p14 mũi phần tay áo, p2 mũi giữa hai phần, p38(38)39(39)41(41) mũi thân sau, p2 mũi giữa hai phần, p14 mũi phần tay áo thứ 2, p2 giữa hai phần (đánh dấu những mũi này lại), pfb ở mũi cuối cùng của thân trước = 78(78)79(79)81(81) mũi.

Tiếp tục tăng thêm mũi ở phần thân trước và ở cả hai phía của 2 mũi đã được đánh dấu trước đó giữa các phần: Trên hàng đan ở mặt phải kfb mũi đầu tiên trên phần thân trước, k1, M1R, k2 mũi giữa 2 phần, M1L, k14 phần tay áo, M1R, k2 giữa các phần, M1L, k38(38)39(39)41(41) mũi phần lưng áo, M1R, k2 giữa các phần, M1L, k14 phần tay áo tiếp theo, M1R, k2 giữa các phần, M1L, k1 và kfb. Có tất cả 10 mũi được tăng thêm. Tổng số mũi lúc này là 88(88)89(89)91(91) mũi (5 mũi trên mỗi phần thân trước, 18 mũi cho mỗi tay áo, và 42(42)43(43)45(45) mũi của phần lưng áo).

Lặp lại việc tăng mũi này hai hàng 1 lần (trên mặt phải áo) của phần thân trước và cả hai phía của 2 mũi được đánh dấu giữa các phần thêm 6 lần nữa. Mỗi một hàng tăng thêm được 10 mũi. Tổng cộng sẽ có 148(148)149(149)151(151) mũi. Cụ thể: 17 mũi ở mỗi phần thân trước, 30 mũi của mỗi tay áo, 54(54)55(55)57(57) mũi của phần lưng áo).

Sau khi kết thúc hàng đan ở mặt phải, bắt thêm 20(20)21(21)23(23) mũi cho phần cổ áo và nối lại thành vòng. Tổng số mũi là 168(168)170(170)174(174) mũi, <54(54)55(55)57(57) mũi cho phần lưng áo và 30 mũi cho mỗi tay áo.

Tiếp tục đan tăng mũi cho phần trên trước và thân sau cứ 2 vòng tăng 1 lần thêm 14(16)13(15)15(16) lần nữa và sau đó trên mỗi vòng 1(1)7(7)9(11) lần. Đồng thời tăng cho phần tay áo: cứ hai vòng tăng 1 lần, lặp lại 14(16)15(19)15(10) lần. Sau đó mỗi vòng 1(1)3(0)0(0) lần và sau nữa là cứ 3 vòng tăng 1 lần, lặp lại 0(0)0(0)3(8) lần. Tổng cộng có 288(304)322(334)342(354) mũi đan, 84(88)95(99)105(111) mũi cho phần thân trước và thân sau và 60(64)66(68)66(66) cho mỗi tay áo. Chuyển các mũi của phần tay áo sang que đan tạm và tiếp tục đan các mũi của phần thân trước và thân sau.

Xem thêm: Trò Chơi Búp Bê Thay Đồ - Game Bup Be Barbie Nau An

Đan phần thân áo và gấu áo

Đan xuống 84(88)95(99)105(111) mũi phần lưng áo, bắt thêm 4(8)10(14)18(22) cho phần nách áo, đan xuống 84(88)95(99)105(111) mũi phần thân trước và bắt thêm 4(8)10(14)18(22) mũi. Tổng cộng 176(192)210(226)246(266) mũi. Chúng ta có thể bỏ đánh dấu.

Tiếp tục đan theo vòng và đặt đánh dấu các mũi ở giữa mà chúng ta vừa bắt thêm cho phần nách áo.

Khi phần thân áo được 6(7)6(7)7(7) cm tính từ nách áo, giảm 1 mũi ở mỗi phía của vòng đánh dấu. Đan skp đế giảm mũi trước vòng đánh dấu và k2tog để giảm mũi sau phần đánh dấu. Lặp lại việc giảm mũi cứ 6(6)6,5(6,5)7(7) cm thêm 3 lần nữa. Tổng số mũi là 160(176)194(210)230(250) mũi

Khi đo được chiều dài 30,5(31,5)33,5(34,5)35,5(36,5) cm từ nách áo. Đan theo mẫu RIB theo vòng 1,5cm (bạn có thể đan dài hơn nếu muốn) thì chiết hết.

Đan phần tay áo

Chuyển 60(64)66(68)66(66) mũi từ que đan tạm sang que đan hai đầu. Móc lấy 6(8)10(12)18(22) mũi phần nách áo (phần được bắt thêm từ phần thân áo). Tổng số mũi là 66(72)76(80)84(88) mũi, Đặt đánh dấu ở giữa các mũi móc thêm (làm điểm bắt đầu vòng). Đan theo mẫu đan trơn theo vòng.

Khi phần tay áo đo được chiều dài 2(2)1(2)4(3) cm tính từ phần nách áo, bắt đầu giảm mũi: ở đầu vòng k2tog và kết thúc vòng với skp. Lặp lại việc giảm cứ 2,5(2)2(2)1,5(1,5) cm thêm 8(11)13(12)14(16) lần nữa. Tổng số mũi là 48(48)48(54)54(54) mũi

Khi phần tay áo đo được chiều dài là 26(27)28(29)29(30) cm từ nách áo, đan lên một vòng. Bắt đầu mẫu lace theo vòng từ hàng 1 của chart và lặp 6 mũi theo chart lặp 8(8)8(9)9(9) lần. Đan từ hàng 2-10 của chart và sau đó lặp từ hàng 1-10 5 lần. Đan lên 1 hàng và chiết dùng các mũi đan xuống.

Đan phần tay còn lại theo cách tương tự.

Hoàn thiện áo

Viền cổ áo: sử dụng que đan vòng (40cm) móc lấy 85(85)88(88)91(91) mũi từ viền cổ áo. Bắt đầu từ đường raglan thứ 2 của phần lưng áo. Đan theo mẫu garter theo vòng, đan 4 vòng, sau đó chiết hết sử dụng mũi đan lên.