Giảng Giải Kinh Đại Bi Tâm Đà

Hiện trên link video clip đã hỏng, shop chúng tôi đang xung khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý khách hoan tin vui nghe những bài giảng khác

Giới thiệu Chú Đại Bi – Đại Bi trung khu Đà La Ni

Chú Đại Bi, tuyệt Đại Bi trung khu Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú minh họa công đức nội bệnh của Đức quán Tự Tại ý trung nhân Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bạn đang xem: Giảng giải kinh đại bi tâm đà

Bài chú này còn tồn tại các tên thường gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm Âm Đại Bi trung tâm Đà La Ni, Quảng Đại viên mãn Vô ngại Đại Bi trung ương Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn tiệm Tự Tại người thương Tát Quảng Đại viên mãn Vô hổ thẹn Đại Bi tâm Đà La Ni, thanh cảnh Đà La Ni

*

Theo kinh Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, bài chú này được người tình tát Quán cầm Âm hiểu trước một cuộc tập họp của các Phật, người tình tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn thông dụng cùng cùng với phật Quán cầm cố Âm nghỉ ngơi Đông Á, bài bác chú này thường được sử dụng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Nguồn cội Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được trích từ bỏ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm Âm người tình Tát Quảng Ðại thỏa mãn Vô mắc cỡ Ðại Bi chổ chính giữa Ðà La Ni Kinh. Trong ghê ngài Quán cố kỉnh Âm ý trung nhân Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức thế Tôn, con bao gồm chú Đại Bi trung tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì ý muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi hãi, được mau không hề thiếu tất cả phần lớn chỗ mong muốn cầu. Cúi xin nuốm Tôn tự bi doãn hứa”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Các phiên bản Chú Đại Bi

Chú Đại Bi thường dùng đó là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh tiệm Tự Tại người tình Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) đa số do nhì ngài Bất không Kim cưng cửng và Kim cương Trí dịch vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6. Các bản này được lưu lại truyền bên dưới 2 dạng là bạn dạng dài với phiên bản ngắn:

Bản nhiều năm (quảng bản) được ghi thừa nhận qua những bài

Thanh Cảnh quán Tự Tại người yêu Tát Đà La Ni, Bất không Kim cương dịch. Quảng Đại thỏa mãn Vô trinh nữ Đại Bi trung ương Nễ La con kiến Tha Đà La Ni, Kim cương Trí dịch. Cửa hàng Tự Tại tình nhân Tát Quảng Đại như ý Vô không tự tin Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Chỉ không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn tiệm Tự Tại người tình Tát Quảng Đại viên mãn Vô ngại Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni Chú, Kim cương cứng Trí dịch.

Bản ngắn (lược bản) được ghi thừa nhận qua những bài

Đại tự Đại Bi cứu vớt Khổ cứu Nạn Quán cố gắng Âm Tự trên Vương người yêu Tát Quảng Đại như ý Vô không tự tin Tự trên Thanh Cảnh Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Bất không Kim cương cứng dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nắm Âm ý trung nhân Tát Đại Bi trung khu Đà La Ni, Bất không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nuốm Âm người tình Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô trinh nữ Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Xem thêm: Thay Mặt Kính Samsung S9 Plus G965F, # Ép, Thay Mặt Kính Trước, Sau Samsung S9 Plus

Chú Đại Bi được đúc kết từ ghê Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni của Phật Quán ráng Âm. điện thoại tư vấn tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú đại bi giờ Việt

Đây là bạn dạng Chú đại bi giờ đồng hồ Việt được sử dụng trong những nghi thức tụng niệm phổ thông, có hướng dẫn tụng của thầy ham mê Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước bát ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, người yêu đề dạ, người yêu đề dạ, nhân tình đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha. O Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì phát triển thành cuối cùng)

Chú đại bi phía trong Kinh Đại bi trung tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô trinh nữ đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh rất Lạc. Thần chú này vày Quan thế Âm ý trung nhân tát nói. Mong muốn trì chú này thì phải phát người tình đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với đa số loài và yêu cầu trì tụng liên tục.

Chú đại bi phân chia theo 84 câu

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật người tình Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ da 2. Nam mô A Rị da 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén bát Ra da 4. Nhân tình Đề Tát Đỏa Bà da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà da 6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca domain authority 7. Án 8. Tát Bàn Ra phạt Duệ 9. Số Đát mãng cầu Đát tỏa 10. Nam tế bào Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị domain authority 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du bởi 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà Già 17. Ma phân phát Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê 20. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha bồ Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô phân phát Xà da Đế 29. Ma Ha phân phát Xà da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra da 33. Giá xác định giá Ra 34. Mạ Mạ phát Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất na Thất na 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Phân phát Sa vạc Sâm 40. Phật Ra Xá da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Tất Rị tất Rị 45. đánh Rô sơn Rô 46. Tình nhân Đề Dạ ý trung nhân Đề Dạ 47. Nhân tình Đà Dạ người thương Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị nhan sắc Ni mãng cầu 51. Bố Dạ Ma mãng cầu 52. Ta Bà Ha 53. Vớ Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Vớ Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Na Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra mãng cầu Ra 63. Ta Bà Ha 64. Vớ Ra Tăng A Mục Khê da 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A tất Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Mang Kiết Ra A tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Ba Đà Ma Yết tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi chiến hạ Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ da 77. Nam mô A Rị da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án vớ Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ bỏ câu Chú 81 đến 84 lúc quý vị trì trở nên cuối cùng)

Ý nghĩa đều câu Chú Đại Bi

1. Nam tế bào Hắt Ra Đát na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tại tướng hành giả chũm chuỗi lễ tụng mong Bồ-Tát cảm ứng. 2. Nam mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện nay tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành giả y giáo phụng hành. 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tại tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả cửa hàng tưởng khiến chúng sanh được ngôi trường thọ. 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: quan liêu Âm hiện tại thân Bất ko Quyên Sách người yêu Tát từ giác giác tha, phổ độ bọn chúng sanh. 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: quan lại Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát. 6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da: quan lại Âm hóa hiện nay tướng Mã-Minh người tình Tát tự giác giác tha, tự đô từ tha. 7. Án: quan lại Âm hóa hiện tại tướng những Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật tiệm tưởng chữ Án thành chánh giác. 8. Tát Bàn Ra vạc Duệ: quan tiền Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ bọn chúng ma. 9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa: quan liêu Âm hóa hiện tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện. 10. Nam tế bào Tất cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: quan lại Âm hiện nay tướng Long Thọ nhân tình Tát hộ trì fan tu hành, sản phẩm phục toàn bộ ma oán. 11. Bà Lô Kiết Đế: quan lại Âm hiện tại tướng Phật như ý báo Thân Lô Xá mãng cầu rộng độ vô lượng chúng sanh. 12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì: quan liêu Âm hiện nay tướng Phật tịnh tâm Pháp Thân Tỳ Lô giá Na gia hộ bọn chúng sanh an lạc. 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: cửa hàng Âm hiện tại tướng Dương Đầu Thần Vương độ trì hành trả xa lìa loài ác thú. 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: quan lại Âm hiện nay tướng nhân tình Tát Cam Lộ vương tay nắm cành dương, tay vậy bình ngọc cam lộ độ bọn chúng sanh. 15. A Thệ Dựng: quán Âm hiện tại tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên vương vãi tuần sát tư phương khuyến thiện chấm dứt ác. 16. Tát Bà Tát Đa na Ma Bà Tát Đa mãng cầu Ma Bà Già: tiệm Âm hiện tướng Thần vương Bà Già Bà Đế độ bọn chúng sanh tất cả duyên. 17. Ma vạc Đạt Đậu: quan tiền Âm hiện tại tướng Quân Tra Lợi người tình Tát phương diện có ba con đôi mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện. 18. Đát Điệt Tha: quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh. 19. Án A Bà Lô Hê: quan Âm hiện nay tướng quan liêu Âm người tình Tát trường đoản cú bi vô lượng cứu vãn khổ ban vui. 20. Lô Ca Đế: quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương sinh sống trong mười phương nhân loại độ thoát chúng sanh. 21. Ca Ra Đế: quan tiền Âm hiện nay tướng Đế Thần sinh sống trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh. 22. Di Hê Rị: quan liêu Âm hóa hiện tại tướng cục cưng Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ bọn chúng sanh. 23. Ma Ha bồ Đề Tát Đỏa: quan tiền Âm cần sử dụng tâm nguyện thanh tịnh, tự bi vô ngã cảm ứng độ người chân thực tu hành. 24. Tát Bà Tát Bà: quan liêu Âm hiện thân nhân tình Tát hương thơm Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu tương hỗ chúng sanh. 25. Ma Ra Ma Ra: quan tiền Âm hiện tại Bạch Y bồ Tát tay mặt cố Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho chúng sinh được trường thọ. 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: quan lại Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến cho chúng sinh khi không còn thân nầy đồng sanh rất Lạc quốc. 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: quan Âm hiện nay tướng tình nhân Tát không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh. 28. Độ Lô Độ Lô vạc Xà da Đế: quan liêu Âm hóa thân nhân tình Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng tước Vương hàng phục những ma oán. 29. Ma Ha phạt Xà domain authority Đế: quan lại Âm hóa hiện Đại Lực Thiên tướng tá tay cầm cố Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành. 30. Đà La Đà La: quan liêu Âm hiện tại tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ vấp ngã chấp pháp chấp. 31. Địa Rị Ni: quan liêu Âm hiện nay tướng Sư Tử vương vãi xét nghiệm tín đồ tụng chú khiến cho chúng sinh tiêu trừ tai họa. 32. Thất Phật Ra Da: quan lại Âm hiện nay tướng bồ Tát phù hợp Lịch tay nắm Kim Xử mặt hàng phục những ma và quyến trực thuộc của chúng. 33. Giá ra giá Ra: quan liêu Âm hiện nay thân người thương tát Tồi Toái tay nỗ lực Kim Luân hóa độ oán thù ma điều phục tùng. 34. Mạ Mạ phát Ma Ra: quan tiền Âm hiện tại thân Đại mặt hàng Ma Kim Cang tay cố gắng Kim Luân hộ trì bọn chúng sanh đắt đại cát tường. 35. Mục Đế Lệ: quán Âm hiện tại tướng chư Phật, nhân tình Tát lẹo tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành mang phụng trì hội chứng đắt Phật quả. 36. Y Hê Y Hê: quan lại Âm hiện nay thân Ma Hê Thủ La Thiên vương vãi cảm triệu nhơn thiên thuận tùng. 37. Thất na Thất Na: tiệm Âm hiện thân Ca mãng cầu Ma tướng mạo Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai sợ hãi nhân gian. 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: quan lại Âm hiện tướng tay ráng khiên, tay chũm cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp từ bỏ tại. 39. Phạt Xa phạt Xâm: quan tiền Âm hiện tại thân Kim Khôi Đại Tướng cố linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh. 40. Phật Ra Xá Da: quan liêu Âm hiện tướng Phật A Di Đà, bọn chúng sanh tưởng niệm thì hiện nay tiền tương lai đã thấy Phật. 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: tiệm Âm hiện nay Tướng chén bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bỏ bi hàng phục chúng ma. 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: quan lại Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên. 43. Ta Ra Ta Ra: quan tiền Âm hóa độ Phổ Đà đánh hiển linh bất khả bốn nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở. 44. Tất Rị tất Rị: quán Âm hiện nay tướng mạo trường đoản cú bi tay vậy cành dương, tay thế tịnh bình rưới nước cam lồ cứu giúp khổ độ sanh. 45. Tô Rô đánh Rô: tiệm Âm hóa tướng tá lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: tiệm đảnh, non thân, chổ chính giữa vui, đầy đủ. 46. Bồ Đề Dạ nhân tình Đề Dạ: quan lại Âm hiện tướng dung mạo từ bi thân cận trẻ em giáo hóa tác dụng chúng sanh. 47. Bồ Đà Dạ người thương Đà Dạ: quan Âm hiện tại tướng A Nan tôn giả tay rứa bình bát hóa độ bọn chúng sanh. 48. Di Đế Rị Dạ: quan lại Âm hiện nay tướng Di Lặc người tình Tát chỉ dạy bọn chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn giác tỉnh an lạc. 49. Na Ra Cẩn Trì: quan liêu Âm hiện tướng Địa Tạng bồ Tát khai ngộ bọn chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được bay khổ ác đạo. 50. Địa Rị sắc Ni Na: quan tiền Âm hiện tại tướng người thương Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay vắt Kim Xoa làm lợi ích chúng sanh. 51. Ba Dạ Ma Na: quan lại Âm hiện nay tướng Bảo Kim quang đãng Tràng ý trung nhân Tát núm Bạt chiết La Xử lợi ích độ sanh. 52. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tại tướng cha đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa lợi ích độ sanh. 53. Tất Đà Dạ: quan lại Âm hiện tướng tôn mang Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp. 54. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tướng bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh. 55. Ma Ha tất Đà Dạ: quan lại Âm hiện tướng bồ Tát Phóng-Quang tay nạm tràng phan báu tiện ích độ sanh. 56. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tại tướng tôn mang Mục Kiền Liên tay cầm cố tích trượng, bình bát xong xuôi trừ tai ương, cứu vãn độ chúng sanh. 57. Tất Đà Du Nghệ: quan tiền Âm hiện tại Tây Phương cực Lạc, toàn bộ chư Thiên, người yêu Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên. 58. Thất Bàn Ra Dạ: quan tiền Âm hiện nay tướng Thiên chị em Tự tại Viên Mãn 59. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm công dụng độ sanh. 60. Na Ra Cẩn Trì: quan tiền Âm hiện tướng bồ Tát đánh Hải Huệ tay ráng kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa. 61. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng tôn giả cừu Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa bọn chúng sanh. 62. Ma Ra mãng cầu Ra: quan lại Âm hiện tướng ý trung nhân Tát Bảo Ấn vương vãi tay cố búa quà Như Ý kiểm nghiệm trung khu hạnh bọn chúng sanh. 63. Ta Bà Ha: quan Âm hiện nay tướng tôn trả Câu Hy La có giầy cỏ đạp trên sóng nước phạt sanh tiếng hải triều cảnh giác trọng tâm chúng sanh. 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: quan lại Âm hiện tướng ý trung nhân Tát Dược vương tay thay dược thảo trừ bịnh khổ bọn chúng sanh. 65. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tại tướng Viên Mãn ý trung nhân Tát thân mang y đỏ chấp tay tâm viên mãn an lạc chúng sanh. 66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện nay tướng Dược Thượng tình nhân Tát tay cầm cố bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sanh. 67. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tại tướng tôn trả Xá Lợi Phất tay cố chơn kinh cứu vãn cánh chiến thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ. 68. Giả Kiết Ra A vớ Đà Dạ: quan lại Âm hiện tại tướng Thần Hổ gầm, tay thế búa kiên cường tâm thu phục ma oán. 69. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện nay tướng chư Thiên Ma vương tay nắm Xà thương hóa đạo bọn chúng sanh giải trừ tâm ân oán hận. 70. Ba Đà Ma Yết vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện nay tướng Linh mùi hương Thiên bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh. 71. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên bồ Tát tay chũm bảo liên ngàn cánh thành công chúng sanh tiện ích an lạc. 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: quan tiền Âm hiện tướng Tôn đưa Phú thọ Na tay bưng bình chén cứu độ chúng sanh lìa tai nạn. 73. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tại tướng bồ Tát Đà La Ni tự tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không. 74. Ma Bà Lợi chiến hạ Yết Ra Dạ: quan lại Âm hiện nay tướng người yêu Tát Tam Ma Thiền na kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới. 75. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện nay tướng tôn đưa Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi, tay mặt cầm cố thiền trượng chỉ dẫn chúng sinh tu hành. 76. Nam mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: quan lại Âm hiện tướng người yêu Tát lỗi Không Tạng chũm hoa ngồi bên trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín trọng tâm dõng mãnh tinh tấn. 77. Nam mô A Rị Da: quan tiền Âm hiện tại tướng người yêu Tát Phổ hiền khô kiết già thiền tọa trên mùi hương Tượng khiến cho chúng sinh viên mãn công hạnh. 78. Bà Lô Kiết Đế: quan lại Âm hóa thân ý trung nhân Tát Văn Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ hư không khến bọn chúng sanh khai ngộ. 79. Thước Bàn Ra Dạ: quan tiền Âm hiện tại tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần lỗi vọng, thấy từ tánh không. 80. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện nay tướng buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh è hư vọng, nghe trường đoản cú tánh không. 81. Án tất Điện Đô: quan liêu Âm hiện nay tướng mở nhị bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương thơm trần, trường đoản cú giác tánh không. 82. Mạn Đà Ra: quan lại Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái lây nhiễm vị nai lưng hư vọng, trường đoản cú giác tánh không. 83. Bạt Đà Dạ: quan Âm hiện tướng tay bưng chén hương giải trừ tham ái va xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc è hư vọng, tự giác tánh không. 84. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tại tướng tay nắm tràng phan giải trừ phân biệt những pháp, khiến cho chúng sinh đoạn ý căn chấp pháp è hư vọng, biết từ tánh không.