Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Trang 50

The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, lớn matching word in column B, and meaning in column C.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 50


Bài 1

Task 1. The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, & meaning in column C.

(Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ mặt đường nối từ cam kết hiệu vào cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa sâu sắc trong cột c thế nào cho phù hợp.)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

- Reuse (tái sử dụng): sử dụng cái gì đấy lại một đợt nữa.

- Reduce (giảm): sử dụng cái gì đó ít đi

- Recycle (tái chế): chế tác ra sản phẩm mới từ những vật liệu đã cần sử dụng rồi.

Bài 2

Task 2. Write a word in the box under each picture.

(Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

*

Hướng dẫn giải:


1. Rubbish: rác

2. Plastic bags: túi bóng 

3. Glass: thủy tinh

4. Plastic bottle: chai nhựa

5. can: lon, can

6. Noise: ồn ào

7. Paper: giấy

8. Bulb: trơn đèn 

9. Water: nước

10. Clothes: quần áo 


Bài 3

Task 3. Put the words from 2 into groups. One word can belong khổng lồ more than one group.

(Đặt những từ tất cả trong phần 2 vào cụ thể từng nhóm. Một từ hoàn toàn có thể thuộc nhiều hơn nữa 1 nhóm.)

*


Hướng dẫn giải: 

- Reduce (giảm): plastic bag (túi bóng), rubbish (rác), glass (thủy tinh), plastic bottle (chai nhựa), can (lon), noise (tiếng ồn), bulb (bóng đèn), water (nước), paper (giấy)

- Reuse (Tái sử dụng): plastic bags (túi bóng), plastic bottle (chai nhựa), paper(giấy), clothes (quần áo), glass (thủy tinh), can (lon), bulb (bóng đèn).

- Recycle (Tái chế): plastic bag (túi bóng), glass (thủy tinh), water (nước), rubbish (rác), bottle (chai), can (lon), paper (giấy), bulb (bóng đèn)

Bài 4

Task 4. Listen lớn the "Three Rs" song, và then sing along.

(Nghe bài bác hát “3R” tiếp đến hát theo.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Tạm dịch:

Ba R

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Tái chế, tái chế

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Nó rất solo giản

Chỉ buộc phải giảm giờ đồng hồ ồn

Và tái áp dụng chai cũ

Tái chế kính vỡ

Nó rất 1-1 giản

Bài 5

Task 5. Listen và repeat. Pay attention lớn how the underlined part is pronounced.

(Nghe cùng lặp lại các từ. để ý đến biện pháp phát âm những từ gạch dưới.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Bài 6

Task 6. Listen again and put the words in the correct column.

Xem thêm: Áo Thu Đông Nữ Đẹp - Áo Thu Đông Giá Tốt Tháng 3, 2022

(Nghe lại và đặt những từ vào cột thích hợp hợp.)

Click tại trên đây để nghe:

*


Hướng dẫn giải: 

*

Hướng dẫn giải:

/a:/: class, ask, father

/æ/: stand, have, that

Bài 8


Task 8. Listen to the conversation and kiểm tra answers. Practise the conversation with classmate.

(Nghe bài xích đàm thoại và soát sổ câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học.)

Click tại đây để nghe:

Audio script:

Vy: What bởi these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reducing, reuse và recycle.

Vy: Our class is organizing a writing contest. We have khổng lồ write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information.

Tạm dịch:

Vy: ba chữ R sửa chữa cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế sửa chữa cho giảm, tái thực hiện và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức triển khai một cuộc thi viết.

Chúng ta đề xuất viết về môi trường.

Mi: mình hiểu. Tại sao bạn ko viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình vẫn hỏi ý tía mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy tạo nên Công ty Xanh mà, vì chưng vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.


Từ vựng

- rubbish: rác

- plastic bags: túi bóng 

- glass: thủy tinh

- plastic bottle: chai nhựa

- can: lon, can

- noise: ồn ào

- paper: giấy

- bulb: láng đèn 

- water: nước

- clothes: áo quần

 


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + maimoikethon.com"Ví dụ: "A Closer Look 1 - trang 50 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 new maimoikethon.com"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hình ảnh xe raider độ

 • Snake tattoo hình xăm rắn hổ mang xamnghethuat88

 • Lò nướng homepro có tốt không

 • Tây du ký 18+

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.