Ôn Tập Sinh Học 10

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cần cầm cố vững, các dạng bài tập và câu hỏi có năng lực xuất hiện nay trong đề thi HK2 Sinh học 10 sắp tới.

Bạn đang xem: Ôn tập sinh học 10


CHƯƠNG 4. PHÂN BÀO

I. CHU KÌ TẾ BÀO 

Khái niệm: Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa gấp đôi phân bào 2.

Một chu kì tế bào gồm:

a. Kì trung gian

- trộn G1: tế bào tổng hợp các chất đề xuất cho sinh trưởng

- trộn S: Nhân đôi ADN cùng NST

- pha G2: Tổng hợp các chất nên cho phân bào

b. Nguyên phân: - phân loại nhân - phân loại tế bào chất

II. NGUYÊN PHÂN

1. Phân chia nhân:

Gồm 4 kì:

Kì đầu: xuất hiện thêm thoi phân bào, Màng nhân dần biến mất, Nhiễm nhan sắc thể kép bước đầu đóng xoắn

Kì giữa: các nhiễm dung nhan thể kép xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo với dính với thoi phân bào ở hai phía của tâm động

Kì sau: Mỗi nhiễm sắc đẹp thể kép bóc nhau ra ở trọng điểm động thành 2 nhiễm dung nhan thể đơn, những nhóm NST đơn phân li 2 rất của tế bào

Kì cuối: Màng nhân xuất hiện, Nhiễm sắc thể cởi xoắn

2. Phân chia tế bào chất

- Ở Tế bào đụng vật: Màng tế bào thắt dần dần ở chính giữa để chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con

- Ở tế bào thực vật: ra đời vách phòng ở ở vị trí chính giữa để phân chia tế bào bà bầu thành 2 tế bào con

- Kết quả: từ là 1 tế bào chị em tạo thành 2 tế bào con, chứa cỗ nhiễm nhan sắc thể giống nhau với giống mẹ

3. Ý nghĩa

- giúp sinh đồ gia dụng nhân thực sinh sản, sinh trưởng

- Tái sinh những mô và bộ phận bị tổn thương

III. GIẢM PHÂN

1. Giảm phân 1:

Gồm kì trung gian và 4 kì phân bào bao gồm thức

a. Kì trung gian 1:

- ADN và NST nhân đôi

- NST nhân song thành NST kép tất cả 2 Crômatit dính với nhau ở trung khu động

b. Kì đầu 1:

- các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng, hoàn toàn có thể xảy ra hiệp thương đoạn NST dẫn đến hoán vị gen,

- NST kép ban đầu đóng xoắn,

- Màng nhân với nhân bé tiêu biế 

c. Kì thân 1:

- NST kép đóng góp xoắn tối đa và xếp thành 2 hàng xung quanh phẳng xích đạo của thoi vô sắc, lắp với thoivô nhan sắc ở trung ương động


d. Kì sau 1:

- từng NST kép trong cặp NST kép tương đồng dịch rời về 2 rất của tế bào trên thoi vô sắc

e. Kì cuối 1:

- Thoi vô sắc đẹp tiêu biến

- Màng nhân cùng nhân nhỏ xuất hiện

- Số NST trong những tế bào bé là n kép

2. Sút phân 2:

Diễn biến hóa giống nguyên phân 1

- Trước II - NST vẫn sinh hoạt trạng thái n NST kép 2

- Giữa II - các NST kép xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo 3

- Sau II - những NST kép tách bóc ra thành NST đơn, phân li về 2 cực 4

- Kỳ cuối - hiệu quả tạo 4 tế bào bao gồm bộ NST n đơn

3. Kết quả:

- từ một tế bào chị em tạo thành 4 tế bào con bao gồm số NST = ½ số NST của tế bào chị em (n NST đơn)

- Ở cồn vật:

+ nhỏ đực: 4 tế bào bé tạo thành 4 tinh trùng

+ con cái: 1 tế bào khủng tạo thành trứng, 3 tế bào nhỏ bị tiêu biến

- Ở thực vật: tế bào sinh sản thành sau giảm phân lại liên tiếp phân bào để tạo ra thành hạt phấn tốt túi phôi

4. Ý nghĩa 


- giảm phân kết phù hợp với thụ tinh cùng nguyên phân là cơ chế gia hạn bộ NST đặc trưng và ổn định của loài qua các thế hệ Sự phân li tự do và tổ hợp tự do của những cặp NST trong giảm phân đã tạo ra ra nhiều biến hóa dị tổng hợp giúp giới sinh vật nhiều dạng, nhiều chủng loại → là nguyên vật liệu của chọn giống cùng tiến hoá → sản xuất hữu tính bao gồm ưu vậy hơn tạo thành vô tính.

PHẦN 3. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG 1. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

I. KHÁI NIỆM VI SINH VẬT

Vi sinh trang bị là những cơ thể nhỏ tuổi bé, chỉ quan sát được bên dưới kính hiển vi.

Đặc điểm:

- khung người đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một vài là tập hợp đối kháng bào.

- kêt nạp và gửi hóa chất bổ dưỡng nhanh.

- sinh trưởng và tạo rất nhanh.

- phân bố rộng.

II. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG

1. Những loại môi trường thiên nhiên cơ bản

a. Khái niệm: Môi trường là vị trí sinh vật sống cùng sinh sản. Tất cả có: môi trường thiên nhiên tự nhiên và môi trường xung quanh phòng thí nghiệm.


b. Những loại môi trường:

Trong chống thí nghiệm, địa thế căn cứ vào những chất dinh dưỡng, môi trường thiên nhiên nuôi cấy được chia thành 3 loạicơ bản:

- môi trường dùng chất thoải mái và tự nhiên (gồm những hợp hóa học tự nhiên)

- môi trường tổng hợp (gồm những chất có thành phần và số lượng đã biết)

- môi trường bán tổng hợp (gồm những hợp chất tự nhiên và thoải mái và những hợp chất đã trở nên phần) Chúng có thể ở dạng quánh hoặc dạng lỏng.

2. Những kiểu dinh dưỡng

Kiểu dinh dưỡngNguồn năng lượngNguồn cacbonĐại diện
Quang từ dưỡngÁnh sángCO2Vi trùng lam, tảo đơn bào
Hoá tự dưỡngChất vô cơ hoặc hóa học hữu cơCO2Vi khuẩn nitrat hoá, vi trùng oxi hoá hidro, oxi hoá lưu huỳnh
Quang dị dưỡngÁnh sángChất hữu cơVi khuẩn không chứa lưu huỳnh color lục cùng máu tía
Hoá dị dưỡngChất hữu cơChất hữu cơNấm, động vật hoang dã nguyên sinh, đa số vi khuẩn không quang hợp

CHƯƠNG 2. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

I. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

1. định nghĩa sinh trưởng của quần thể vi sinh vật:

Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng con số tế bào của quần thể.

2. Thời hạn thế hệ (g)

Thời gian cố kỉnh hệ là thời gian tính từ khi 1 tế bào sinh ra đến khi tế bào đó phân loại hoặc số tế bào trong quần thể tăng vội đôi.

Công thức tính thời hạn thế hệ: g = t/n

với: t: thời gian

n: số lần phân chia trong thời gian t

3. Bí quyết tính số lượng tế bào

Sau n lần phân loại từ N0 tế bào ban sơ trong thời hạn t: Nt = N0 x 2n

Với: Nt : số tế bào sau n lần phân loại trong thời hạn t

N0 : số tế bào ban đầu

n : mốc giới hạn phân chia

4. Nuôi cấy không liên tục và nuôi ghép liên tục:

Trong nuôi cấy liên tục không tồn tại sự bổ sung chất dinh dưỡng bắt đầu cũng không kéo ra các độc hại hại do đó quy trình nuôi cấy sẽ nhanh chóng dẫn mang đến suy vong.


Các phaĐặc điểmỨng dụng
Pha tiềm phát (lag)

Vi khuẩn mê say nghi cùng với môi trường

Không bao gồm sự tăng thêm số lượng tế bào

Enzim cảm ứng hình thành để phân giải những chất

Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chất lượng chủng VSV
Pha lũy quá (log)

Trao đổi chất diễn ra mạnh

Số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân

Tốc độ sinh trưởng cực đại

Thu chất bao gồm hoạt tính sinh học (enzim, kháng sinh)
Pha cân nặng bằngSố lượng tế bào đạt cực đại và không thay đổi theo thời hạn (Số lượng tế bào sinh ra tương đương với số tế bào bị tiêu diệt đi)Thu sinh khối
Pha suy vongSố lượng tế bào vào quần thể bớt dần (Do chất bổ dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy nhiều)Sản phẩm thương lượng chất (a.lactic, rượu)

Trong nuôi cấy liên tục chất bổ dưỡng mới liên tiếp được bổ sung cập nhật đồng thời không xong loại bỏ những chất thải, nhờ vậy quy trình nuôi cấy đạt kết quả cao cùng thu được không ít sinh khối hơn.


Nuôi cấy tiếp tục được dùng để sản xuất sinh khối vi sinh vật dụng như những enzyme, vitamim, etanol…

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VSV

1. Hóa học dinh dưỡng

- các chất hữu cơ như cacbonhiđrat, prôtêin, lipit … là các chất dinh dưỡng.

- những nguyên tố vi lượng như Zn, Mn, Mo, … có chức năng điều hoà áp suất thẩm thấu và hoạt hoá các enzyme.

- các chất cơ học như axít amin, vitamin, … với lượng chất rất ít dẫu vậy rất cần thiết cho vi sinh vật tuy nhiên chúng không có khả năng tự tổng đúng theo được hotline là yếu tố sinh trưởng - vi sinh thiết bị không tự tổng vừa lòng được yếu tố dinh dưỡng hotline là vi sinh đồ vật khuyết dưỡng, vi sinh trang bị tự tổng phù hợp được điện thoại tư vấn là vi sinh vật nguyên dưỡng.

2. Hóa học ức chế sự sinh trưởng

- sinh trưởng của vi sinh vật có thể bị ức chế vị nhiều các loại hoá hóa học tự nhiên cũng tương tự nhân tạo, con người sẽ lợi dụng những hoá chất này để bảo quản thực phẩm cũng giống như các thành phầm khác với để phòngtrừ những vi sinh vật dụng gây bệnh.


- một trong những chất diệt khuẩn thường gặp như các halogen: flo, clo, brom, iod; các chất oxy hoá: perocid, ozon, formalin…

3. Các yếu tố đồ dùng lí

 Ảnh hưởngỨng dụng
Nhiệt độ

Tốc độ phản nghịch ứng sinh hóa trong tế bào

Căn cứ vào kỹ năng chịu nhiệt phân tách 4 nhóm: VSV ưu lạnh, VSV ưu ẩm, VSV ưa nhiệt, VSV ưa khôn cùng nhiệt

Thanh trùng (nhiệt độ cao), kìm hãm phát triển của VSV (nhiệt độ thấp)
Độ ẩmHàm lượng nước quyết định độ độ ẩm mà nước là dung môi của các chất khoáng, là nguyên tố hóa học thâm nhập vào các quá trình thủy phân những chấtNước cần sử dụng khống chế sự sinh trưởng của từng nhóm sinh vật
Độ pH

Ảnh hưởng trọn tính thấm của màng, vận động chuyển hóa vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP.

Dựa vào độ pH của môi trường, phân thành 3 nhóm: VSV ưa axit, VSV ưa kiềm, VSV ưa pH trung tính

Tạo đk nuôi cấy thích hợp
Ánh sángVi trùng quang phù hợp cần năng lượng ánh sáng nhằm quang hợp. Tia nắng thường có ảnh hưởng đến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, vận động ánh sáng…Bức xạ ánh sáng dùng tiêu diệt hoặc khắc chế VSV
ASTTẢnh hưởng tới việc phân phân chia của vi khuẩn Bảo quản lí thực phẩm

CHƯƠNG 3. VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

I. CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

1. Quan niệm virut

- Virut là dạng sống không có kết cấu tế bào, có form size siêu nhỏ tuổi (đo bởi nanomet).

- Sống ký kết sinh nội bào bắt buộc.

- Có cấu tạo rất solo giản, hệ gene chỉ cất một một số loại axit nucleic (ADN hoặc ARN) bảo phủ bởi phân tử protein.

2. Cấu tạo virut

Virut trần: Lõi axit nucleic (ADN hoặc ARN), Vỏ protein (capsit)

Virut bao gồm vỏ ngoài: Lõi axit nucleic (ADN hoặc ARN), Vỏ protein (capsit), Vỏ quanh đó (lớp lipit kép cùng protein) bên trên vỏ ngoài tất cả gai glycôprôtêin làm nhiệm vụ phòng nguyên, góp virut dính trên bề mặt tế bào thứ chủ.

3. Hình thái

Virut chưa kết cấu tế bào nên gọi là phân tử virut giỏi virion.

Đặc điểm hình thái các loại virut

Dạng cấu trúc

Đặc điểm

Đại diện

Xoắn

Capsôme sắp tới sếp theo hướng xoắn của axit nuclêic

Virut sởi 

VR đốm dung dịch lá

Khối

Capsôme sắp đến sếp theo hình khối nhiều diện với đôi mươi mặt tam giác đều

Virut bại liệt

HIV

Hỗn hợp

Đầu có kết cấu khối chứa axit nuclêic thêm với đuôi có cấu tạo xoắn

Phagơ T2

 


Vai trò của lõi: Axit nucleic qui định điểm lưu ý của virut.

II. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT vào TẾ BÀO CHỦ

1. Chu trình nhân lên của virut.

Hấp phụ

Có sự liên kết đặc hiệu giữa gai glicoprotein hoặc protein bề mặt của virut với thụ thể bề mặt của tế bào chủ. 

Xâm nhập

Đối với phagơ thì chỉ bao gồm phần lõi được trườn vào trong, còn vỏ ở mặt ngoài.

Đối với virut động vật hoang dã đưa cả nuclêôcapsit vào tiếp nối cởi vỏ nhằm giải phóng axit nuclêic.

Sinh tổng hợp

Sử dụng các nguyên liệu và enzim của vật chủ để sinh tổng hợp các thành phần của virut (trừ 1 số ít virut gồm enzim riêng thâm nhập vào sinh tổng hợp).

Lắp ráp

Lắp axit nuclêic với prôtêin vỏ lại với nhau tạo thành virut hoàn chỉnh.

Phóng thích

Virut phá tan vỡ tế bào cùng phóng ưa thích ra ngoài.

Xem thêm: Cách Bôi Kem Mắt Đúng Cách Bôi Kem Mắt: 1 Là Sử Dụng Đúng 2 Là Không Sử Dụng

Nếu virut không có tác dụng tan tế bào call là virut ôn hoà

Nếu virut làm tan tế bào hotline là virut độc.


III. HIV/ AIDS

1. Khái niệm

HIV: Human (mmunodeficiency Virus): Virut khiến suy sút miễn dịch sinh sống người.

AIDS: (Aquired Immuno Dficiency Syndrome) Hội triệu chứng suy sút miễn dịch mắc phải.

HIV tấn công vào Limpho bào T4 làm cho suy giảm khối hệ thống miễn dịch.

Các VSV thời cơ lợi dụng lúc khung người bị suy bớt miễn dịch cơ mà tấn công. Bệnh dịch do chúng tạo ra gọi là bệnh cơ hội.

2. Những con mặt đường lây truyền HIV

Qua mặt đường máu.

Qua con đường tình dục.

Mẹ truyền lịch sự con.

3. Ba giai đoạn trở nên tân tiến của bệnh

Giai đoạn sơ nhiễm: (cửa sổ)

Giai đoạn không triệu chứng.

Giai đoạn biểu lộ triệu chứng AIDS.

4. Bí quyết phòng ngừa

Hiểu biết về HIV/ AIDS.

Sống lành mạnh.

Loại trừ tệ nạn thôn hội.

Vệ sinh y tế.

IV. VIRUT GÂY BỆNH ỨNG DỤNG CỦA VIRUT vào THỰC TIỄN + BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

1. Virut ký kết sinh ở vi sinh vật (Phagơ)

Phagơ gây đông đảo thiệt sợ hãi nghiệm trọng mang lại ngành công nghiệp vi sinh.


2. Virut ký kết sinh ở thực vật.

Gây nhiều bệnh như xoắn lá cây cà chua, thân cây bị lùn hay bé cọc...

3. Virut cam kết sinh sống côn trùng.

Chúng kí sinh ngơi nghỉ những côn trùng nhỏ ăn lá cây, làm cho hại cây trồng.

Virut kí sinh ở bạn và động vật hoang dã gậy nhiều dịch nguy hiểm.

V. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT trong THỰC TIỄN

1. Trong sản xuất các chế phẩm sinh học: inteferon.

Inteferon: Là rất nhiều protein sệt hiệu do nhiều một số loại tế bào của cơ thể tiết ra, lộ diện trong tế bào lúc bị truyền nhiễm virut

Inteferon có chức năng chống virut, phòng tế bào ung thư và tăng năng lực miễn dịch.

2. Vào nông nghiệp: phân phối thuốc trừ sâu

VI. BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH.

1. Dịch truyền nhiễm

a. Khái niệm: Là căn bệnh lây lan từ thành viên này sang cá thể khác.

Tác nhân gây bệnh: Vi khuẩn, vi nấm, động vật hoang dã nguyên sinh, virut…

Điều kiện tạo bệnh: 3 đk là độc lực (mầm dịch và độc tố), con số nhiễm đủ lớn, tuyến phố xâm nhập mê thích hợp.


b. Thủ tục lây truyền

Tuỳ nhiều loại VSV mà rất có thể lây truyền theo các con con đường khác nhau:

Truyền ngang: Qua hô hấp, qua con đường tiêu hoá, qua xúc tiếp trực tiếp, qua lốt thương, qua quan hệ giới tính tình dục...

Truyền dọc: Từ chị em truyền quý phái con.

c. Các bệnh truyền lây lan thường gặp gỡ do virut.

Bệnh đường hô hấp

Bệnh mặt đường tiêu hoá

Bệnh hệ thần kinh

Bệnh mặt đường sinh dục

Bệnh da.

d. Phòng chống căn bệnh truyền nhiễm

Tiêm vacxin, kiểm soát và điều hành vật trung gian truyền bệnh, giữ gìn vệ sinh cá thể và công cộng.

2. Miễn dịch

Khái niệm: miễn kháng là khả năng của khung người chống lại những tác nhân gây bệnh

a. Miễn dịch không đặc hiệu

Là miễn kháng tự nhiên mang tính bẩm sinh, không đòi hỏi phải gồm tiếp xúc trước với kháng nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phụ liệu may mặc hà nội

 • Chất liệu vải chéo thái là gì

 • 45kg mặc quần size gì

 • Hình chibi học sinh nữ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.