Người đẹp và quái vật

In a land far away, lived a merchant và his daughter, beauty. Beauty like her name, was very pretty, loving & kind.

Bạn đang xem: Người đẹp và quái vật


*

Ở một xứ sở vô cùng xa xôi nọ, gồm một yêu đương nhân sống cùng nhỏ gái, tên Beauty. Thương hiệu sao bạn vậy, Beauty hết sức đẹp, khả ái với tử tế.
One day, the merchant got lost deep in the woods & reached a castle hidden amongst the trees. He went inside & yelled, “HELLO! Is anybody home?”
Một ngày nọ, mến nhân này bị lạc trong rừng và mang lại một toà lâu đài ẩn giữa rừng. Ông vào trong với la to," Xin chào! gồm ai ở nhà không vậy?
In the morning, just as he was preparing khổng lồ leave, he thought of Beauty và plucked a rose. Suddenly, he heard a shout. A horrible Beast was standing before him. “Ungrateful man! How dare you steal from my garden even after I let you stay here?” he cried.
Sáng dậy, khi sẵn sàng lên đường, ông nhớ mang đến Beauty đề nghị ngắt một cánh hồng. Bất ngờ, ông nghe một giờ thét. Một con thú vật đứng trước phương diện ông la to: "Đồ vô ơn! Sao lại dám đánh cắp hoa vào vườn khi ta đã mang đến ngươi qua đêm?"
The merchant shivered with fright. He begged the Beast not khổng lồ hurt him, and tried to explain that the flower was for his daughter Beauty. The Beast said, “I will let you go if you promise to send Beauty to lớn live with me.” The merchant fearfully agreed.
Thương nhân rùng mình hại hãi. Ông ước xin quái vật đừng hại mình và cố lý giải hoa này giành riêng cho Beauty, phụ nữ mình. Quái vật nói," Tôi sẽ làm cho ông đi trường hợp ông hẹn sẽ cho Beauty đến đây cùng với tôi." yêu mến nhân khiếp sợ đồng ý.
At home, he sorrowfully told Beauty the whole story. She said, “You should keep your promise. I will go lớn the Beast. Don’t worry,” and she left for the castle.
Ở nhà, ông rầu rĩ kể Beauty nghe toàn cục câu chuyện. Cô nói: "Cha sẽ nói thì phải giữ lời.

Xem thêm: Valentine Tặng Quà Gì Cho Bạn Gái Ngày Valentine, Valentine Tặng Gì Cho Bạn Gái

Con sẽ đến chỗ tai quái vật. Đừng lo." rồi cô tránh nhà mang đến lâu đài.
In the beginning, she too was frightened by the ugly Beast and his gruff voice. But in a few days, she realized that the Beast was actually very kind và gentle. He took care of her and slowly began to lượt thích him. She was no longer afraid of him. Even though the Beast dearly loved her, beauty missed her home and her father. She often thought of him và cried.
Lúc new đầu, cô cũng hại Con quái thú xấu xí và tiếng nói cộc lốc của anh. Tuy thế vài ngày sau, cô nhận biết rằng quái thú quả thật rất vồ cập và nhẹ dàng. Anh âu yếm cô đề nghị cô dần ưng ý anh. Cô không hề sợ anh nữa. đến dù quái thú yêu cô vô ngần, cô vẫn nhớ nhà và cha mình.
One day, she looked through a magic mirror that the Beast gave her, và saw that her father was terribly unwell. “Oh! Father is ill! I must go khổng lồ see him!” she cried in panic. Unable to see her sadness, the Beast sighed và said, “Go back home. But I hope you will never forget me.”
Một hôm nọ, cô xem qua chiếc gương thần mà quái thú đưa mang đến cô, và quan sát thấy cha cô hết sức yếu. "Ôi, thân phụ bệnh rồi! Em phải về viếng thăm cha!" cô hoảng sợ khóc. Thấy cô buồn, anh không chịu nỗi, quái vật thở nhiều năm nói,"Về nhà đi. Nhưng hy vọng em vẫn không lúc nào quên tôi."
“thank you Beast!” beauty said. Beauty was so happy that she hugged the Beast and ran home.Beauty was glad khổng lồ be trang chủ again, & under her care, her father quickly recovered. One day, she thought of the Beast & looked into the mirror. To lớn her dismay, she saw that the Beast too was ill. He was on the ground moaning in pain.
"Cảm ơn anh, quái vật" Beauty nói. Cô mừng vượt mức nên ôm chầm lấy thú vật và cḥay về nhà. Beauty vui vì được về nhà trở lại, cùng được sự chăm sóc của cô, phụ vương cô đã không còn bịnh khôn xiết nhanh. Một hôm nọ, cô nhớ thú vật nên quan sát vào gương. Cô khiếp vía kinh hồn khi thấy quái vật bệnh nặng. Anh nằm cùng bề mặt đất rên rỉ đau đớn.
She sped to the castle. The Beast was dying và was very glad khổng lồ see her. She held him & sobbed, “Beast, what’s wrong? Don’t die! I love you!” then she kissed him softly. At that very instead, the Beast changed into handsome prince! Beauty was so surprised! “Thank you beauty! A wicked witch had cast a spell on me. Your sweet words broke the spell!” he said.
Cô lao mang lại lâu đài. Quái thú đang hấp hối, nhận thấy cô, anh vô cùng mừng. Cô ôm anh với nức nở," quái quỷ vật, bao gồm chuyện gì vậy? Em yêu anh!" rồi cô hôn anh vơi dàng. Đúng ngay lập tức lúc đó, quái vật trở thành một hoàng tử đẹp nhất trai! Beauty hết sức ngạc nhiên!" Cảm ơn em, Beauty! Một phù thuỷ tàn ác đã vứt bùa anh. Em sẽ phá vỡ vạc bùa mê ấy!" anh nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tranh tô màu cho bé gái 4 tuổi

 • True beauty dàn diễn viên

 • Xi măng vissai ninh bình

 • Các mẫu thêu tay trên áo

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.