Mũ ca nô hay ca lô

*
*
*

Dáng người loắt choắt có điểm sáng gì ?

*


Lượm

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Bạn đang xem: Mũ ca nô hay ca lô

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trê tuyến phố vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bằng hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua mặt trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ bỏ ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt quắt : dáng nhỏ bé nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- mẫu xắc : túi da, túi vải có quai đeo mặt mình.

- mũ chào mào (mũ xin chào mào) : nhiều loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhì đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : khôn cùng gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, đề nghị chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.


Dòng làm sao nói đúng về hình ảnh của nhặt ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ nhắn loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trên đường vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ chi hiểm nghèo.

Đường quê vắng tanh vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng bé bỏng nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- loại xắc : túi da, túi vải bao gồm quai đeo mặt mình.

- ca lô (mũ chào mào) : các loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhì đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : siêu gấp. Thư bao gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, bắt buộc chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.


Trên đầu chú nhỏ xíu đội đồ vật gì ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn bè nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt queo quắt : dáng bé bỏng nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- dòng xắc : túi da, túi vải có quai đeo mặt mình.

- mũ chào mào (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhị đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : vô cùng gấp. Thư tất cả ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, yêu cầu chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía bên trong bẹ cây.


Mũ ca lô còn mang tên gọi không giống là mũ gì ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trê tuyến phố vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua khía cạnh trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt choắt : dáng bé nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- mẫu xắc : túi da, túi vải tất cả quai đeo mặt mình.

- ca lô (mũ chào mào) : nhiều loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhì đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : siêu gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, buộc phải chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía bên trong bẹ cây.


Dáng vẻ cấp tốc nhẹn, vui tươi khi làm nhiệm vụ của lặt được so sánh thế nào ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú bé xíu loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trên phố vàng...

Một hôm làm sao đó

Như bao hôm nào

Chú bạn hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng tanh vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt quắt : dáng bé xíu nhỏ, nhanh nhẹn.

- cái xắc : túi da, túi vải gồm quai đeo mặt mình.

- mũ chào mào (mũ kính chào mào) : các loại mũ mềm, không có vành, nhọn nhì đầu, phía bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : cực kỳ gấp. Thư gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, đề nghị chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía trong bẹ cây.


Lượm được giao làm nhiệm vụ gì ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ xíu loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Xem thêm: Phô Mai Tách Muối Nhật - Review Phô Mai Hữu Cơ Tách Muối Hàn Quốc

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên phố vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt queo quắt : dáng nhỏ nhắn nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- mẫu xắc : túi da, túi vải gồm quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ chào mào) : các loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhị đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : hết sức gấp. Thư bao gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan tiền trọng, buộc phải chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn bên trong bẹ cây.


Những lá thư đề “Thượng khẩn” là thư thế nào ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú bé nhỏ loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm làm sao đó

Như bao hôm nào

Chú bè bạn nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua khía cạnh trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ chi hiểm nghèo.

Đường quê vắng ngắt vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng bé bỏng nhỏ, nhanh nhẹn.

- loại xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- mũ chào mào (mũ xin chào mào) : các loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : siêu gấp. Thư gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan lại trọng, nên chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.


Con đường ra mặt trận gồm gì đặc biệt ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ xíu loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như nhỏ chim chích

Nhảy trên phố vàng...

Một hôm như thế nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng tanh vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô bên trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng bé nhỏ nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- loại xắc : túi da, túi vải có quai đeo mặt mình.

- ca lô (mũ xin chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : siêu gấp. Thư tất cả ghi “Thượng khẩn” là thư quan lại trọng, phải chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.


Cảnh trang bị của buôn bản quê hiện hữu qua khổ thơ cuối ra làm sao ?

*


Đọc thơ

Lượm

Chú nhỏ xíu loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô nhóm lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm như thế nào đó

Như bao hôm nào

Chú bạn hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua phương diện trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ chi hiểm nghèo.

Đường quê vắng ngắt vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt choắt : dáng nhỏ bé nhỏ, cấp tốc nhẹn.

- dòng xắc : túi da, túi vải có quai đeo mặt mình.

- ca lô (mũ chào mào) : một số loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhì đầu, phía bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : rất gấp. Thư bao gồm ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, đề xuất chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.


Con hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống sau :

*


Đọc thơ

Lượm

Chú bé xíu loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như bé chim chích

Nhảy trên tuyến đường vàng...

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú bằng hữu nhỏ

Bỏ thư vào bao.

Vụt qua mặt trận

Đạn cất cánh vèo vèo

Thư đề "Thượng khẩn"

Sợ đưa ra hiểm nghèo.

Đường quê vắng tanh vẻ

Lúa trỗ đòng đòng

Ca lô chú bé

Nhấp nhô trên đồng...

- Loắt quắt queo : dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn.

- chiếc xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không tồn tại vành, nhọn nhị đầu, bên trên bóp lại.

- Thượng khẩn : vô cùng gấp. Thư tất cả ghi “Thượng khẩn” là thư quan liêu trọng, đề nghị chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn phía trong bẹ cây.


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Phụ liệu may mặc hà nội

 • Vitamin d3 k2 mk7 của anh

 • Chất liệu vải chéo thái là gì

 • 45kg mặc quần size gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.