Hình Trái Tim Màu Đen

Đây là 1 trái tim đen, nó rét lùng, tàn nhẫn và có tính hài hước đen. Lúc nó biểu thị nỗi bi lụy và sự bi quan bã, nó hay được sử dụng với ur một cái bình tang,