Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết được ráng vấn trình độ chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung trọng tâm Lê Ánh, Giảng viên khóa huấn luyện kế toán tổng hợp thực hành tại kế toán tài chính Lê Ánh

Thông tứ 200 new nhất phát hành bảng thông tin tài khoản kế toán, vận dụng cho tất cả mô hình doanh nghiệp sửa chữa thay thế cho đưa ra quyết định 15. Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung hệ thống tài khoản kế toán nước ta Sau đó là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 không thiếu thốn nhất về thông tin tài khoản kế toán hiện nay hành.

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất

Tài Khoản kế toán tài chính Là Gì? - Tài khoản kế toán là một trong những công cầm cố giúp phản nghịch ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính tế phát sinh theo từng đối tượng người tiêu dùng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là toàn cục các hoạt động liên quan tới vượt trình chuyển động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cài đặt hàng, phân phối hàng, thu tiền, chi tiền…


Nội dung bài bác viết:

»» tò mò ngay: Khoá học tập kế toán tổng hợp thực hành offline 

1. Khối hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty Việt Nam

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp vn được phát hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp vào việc sử dụng tài khoản kế toán nhằm phản ánh những nghiệp vụ khiếp tế.

Như vậy, trong hệ thống tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp vn hiện hành bao gồm 76 tài khoản cấp 1 với không có tài năng khoản nước ngoài bảng. Trong các số ấy tài khoản cấp 1 là những thông tin tài khoản tổng đúng theo phản ánh đối tượng người dùng ở dạng tổng quát.

Các thông tin tài khoản kế toán không tính phần tên gọi còn được ký kết hiệu bởi các chữ số, việc ký hiệu bởi các chữ số có chân thành và ý nghĩa quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi bài toán dùng các chữ số thuận tiện, dễ dàng và đơn giản trong bài toán ghi chép theo dõi đối tượng người tiêu dùng kế toán.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Tập Cuối, Đọc Tập Cuối Conan Thám Tử Lừng Danh

Các tài khoản cấp 1 được cam kết hiệu vị 3 chữ số với ý nghĩa sâu sắc sau:


*

Tài khoản kế toán cấp 1


Từ trái lịch sự phải:

Chữ số thứ nhất chỉ các loại tài khoản;Chữ số máy hai chỉ nhóm thông tin tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba chỉ thứ tự thông tin tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa sâu sắc của những chữ số trong cam kết hiệu của thông tin tài khoản kế toán cấp cho 1 như trên, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm 09 loại thông tin tài khoản từ một số loại 1 đến loại 9 đề đạt về gia sản và sự vận tải của tài sản thuộc sở hữu của đối kháng vị.

Mối contact giữa các tài khoản trên với báo cáo tài chính của khách hàng được miêu tả như sau:


*

Các tài khoản cấp 2 là tài khoản chi tiết của tài khoản cấp 1 bởi vì vậy những tài khoản chi tiết này phải tuân theo sự tương xứng giữa tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp.

2. Bảng khối hệ thống Tài Khoản Theo Thông tứ 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới phía trên là toàn thể bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tứ 200 được sử dụng rộng rãi nhất trong các doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền gửi ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng chi phí tệ

113

 

Tiền đã chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán ghê doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và hiện tượng tài chủ yếu khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về túi tiền đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội bộ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu ngóng xử lý

 

1385

Phải thu về cp hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng download đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, đồ liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao so bì luân chuyển

 

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng vậy thế

154

 

Chi tổn phí sản xuất, kinh doanh dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất động đậy sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua hàng hóa

 

1562

Chi chi phí thu mua sắm và chọn lựa hóa

 

1567

Hàng hóa không cử động sản

157

 

Hàng gởi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch giao thương lại trái phiếu thiết yếu phủ

211

 

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

 

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương một thể vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, quy định quản lý

 

2115

Cây thọ năm, súc vật làm việc và đến sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản cố định thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình thuê tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình thuê tài chính

213

 

Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

 

2131

Quyền sử dụng đất

 

2132

Quyền phân phát hành

 

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

 

Hao mòn gia tài cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

217

 

Bất hễ sản đầu tư

221

 

Đầu bốn vào công ty con

222

 

Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

228

 

Đầu tư khác

 

2281

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

 

2288

Đầu bốn khác

229

 

Dự phòng tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng giảm ngay chứng khoán kinh doanh

 

2292

Dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác

 

2293

Dự phòng cần thu khó đòi

 

2294

Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411

Mua mua TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa khủng TSCĐ

242

 

Chi phí tổn trả trước

243

 

Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

244

 

Cầm cố, cầm cố chấp, cam kết quỹ, cam kết cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho người bán

333

 

Thuế và những khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

 

3331

Thuế giá bán trị ngày càng tăng phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ quánh biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế đơn vị đất, tiền mướn đất

 

3338

Thuế đảm bảo môi trường và những loại thuế khác

 

33381

Thuế đảm bảo an toàn môi trường

 

33382

Các các loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ tầm giá và các khoản bắt buộc nộp khác

334

 

Phải trả bạn lao động

 

3341

 Phải trả người công nhân viên

 

3348

Phải trả bạn lao rượu cồn khác

335

 

Chi phí buộc phải trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội bộ về vốn khiếp doanh

 

3362

Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội bộ về chi phí đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội bộ khác

337

 

Thanh toán theo tiến trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, buộc phải nộp khác

 

3381

Tài sản thừa đợi giải quyết

 

3382

Kinh tổn phí công đoàn

 

3383

Bảo hiểm làng mạc hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu chưa thực hiện

 

3388

Phải trả, nên nộp khác

341

 

Vay và nợ mướn tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ thuê tài chính

343

 

Trái phiếu phạt hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu gửi đổi

344

 

Nhận ký quỹ, cam kết cược

347

 

Thuế các khoản thu nhập hoãn lại nên trả

352

 

Dự phòng đề nghị trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóa

 

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 

3523

Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng đề xuất trả khác

353

 

Qũy black thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban cai quản điều hành công ty

356

 

Qũy trở nên tân tiến khoa học và công nghệ

 

3561

Qũy cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ

 

3562

Qũy trở nên tân tiến khoa học và technology đã xuất hiện TSCĐ

357

 

Qũy ổn định giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch nhận xét lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá do reviews lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc ngoại tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong quy trình trước hoạt động

414

 

Qũy đầu tư phát triển

417

 

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ không giống thuộc vốn công ty sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm nay

441

 

Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

 

4611

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn khiếp phí đã hình thành TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

 

5112

Doanh thu bán những thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

5114

Doanh thu cung cấp dịch vụ doanh thu trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu chuyển động tài chính

521

 

Các khoản sút trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu yêu mến mại

 

5212

Hàng phân phối bị trả lại

 

5213

Gỉam giá bán hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, vật dụng liệu

 

6112

Mua sản phẩm hóa

621

 

Chi chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

 

Chi phí nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí áp dụng máy thi công

 

6231

Chi phí nhân công

 

6232

Chi tổn phí nguyên, trang bị liệu

 

6233

Chi phí phương pháp sản xuất

 

6234

Chi chi phí khấu hao vật dụng thi công

 

6237

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bởi tiền khác

627

 

Chi phí tiếp tế chung

 

6271

Chi phí nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi chi phí nguyên, đồ gia dụng liệu

 

6273

Chi phí luật sản xuất

 

6274

Chi tầm giá khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6278

Chi phí bằng tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn mặt hàng bán

635

 

Chi phí tài chính

641

 

Chi phí phân phối hàng

 

6411

Chi chi phí nhân viên

 

6412

Chi phí tổn nguyên vật liệu, bao bì

 

6413

Chi phí dụng cụ, vật dùng

 

6414

Chi tổn phí khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi tổn phí bảo hành

 

6417

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6418

Chi phí bằng tiền khác

642

 

Chi phí cai quản doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

 

6424

Chi phí tổn khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, tổn phí và lệ phí

 

6426

Chi giá tiền dự phòng

 

6427

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC

811

 

Chi tổn phí khác

821

 

Chi giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

 

8211

Chi mức giá thuế TNDN hiện nay hành

 

8212

Chi mức giá thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ tởm DOANH

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

Bạn có thể tải bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm video Cách làm chủ các thông tin tài khoản và Ghi nợ bao gồm do CEO Lê Ánh chia sẻ dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã thông tin cho chúng ta bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ nhất. Chúng ta cũng có thể tham khảo bài viết so sánh khối hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 với Thông tứ 133 để biết được được sự khác với giống nhau thân 2 thông tư này như thế nào

Tham gia tức thì khóa học kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học tập kế toán online trên trung trung ương kế toán Lê Ánh và để được đội ngũ giảng viên có không ít năm tay nghề trong nghề lý giải và giải đáp các thắc mắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Thư mời sinh nhật công ty

 • Sữa nutifood khuyến mãi quà tặng siêu hot cho mẹ và bé 2020

 • 45kg mặc quần size gì

 • Phụ liệu may mặc hà nội

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.