Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh

Giải sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải mã sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2 cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám quá sát chương trình sách bài bác tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về công ty trong SBT tiếng Anh 6 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân được phạt âm khác những từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phạt âm là /θ/, lời giải D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D vạc âm là /θ/, lời giải A phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phát âm là /ð/, đáp án B phân phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D phạt âm là /θ/, lời giải C phạt âm là /ð/

5. Đáp án B

Các lời giải A, C, D phát âm là /θ/, lời giải B vạc âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch ốp cho hầu hết từ có âm /θ/, gạch ốp 2 gạch men cho mọi từ bao gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Quạt Phun Sương Nào Tốt Nên Mua Giá Chưa Đến 3 Triệu Đồng, So Sánh Quạt Hơi Nước Và Quạt Phun Sương

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to các câu, chú ý những tự được gạch ốp chân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Xi măng vissai ninh bình

 • True beauty dàn diễn viên

 • Tranh tô màu cho bé gái 4 tuổi

 • Xipo thanh lý 1 chỗ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.