XƯỞNG RÈN: TRÒ CHƠI CHẾ TẠO VŨ KHÍ

Anh hùng tính năng đã uy phong, nay lại càng thêm can đảm bội phần vì sự lộ diện của kỳ kim Thần Sa rất Thiên. Tự đây, nhân sĩ có thể tự mình đưa ra quyết định thuộc tính của vũ khí (với không ít hướng nhằm xây dựng) Thần Sa. Lúc đó, mỗi hào kiệt sẽ có 1 hướng thiết kế thần binh phù hợp với hệ phái mình đã chọn.

Các thao tác làm việc cơ bản trên tranh bị Thần Sa:


Bạn đang xem: Xưởng rèn: trò chơi chế tạo vũ khí

Hình ảnh Ghi chú

*

Chức năng:

upgrade thuộc tính thiết bị Thần Sa. Đúc loại, cung cấp thuộc tính khí giới Thần Sa. Kế thừa dưỡng thành. Bóc tách dưỡng thành. Tách, bẻ khóa nguyên liệu Thần Sa.

Hình ảnh Ghi chú

*

Khi kỹ năng sản xuất Vũ Khí đạt cấp 110 trở lên thì nhân đồ gia dụng sẽ tự động hóa học được cách chế tạo Rương Thần Sa cực Thiên - Hiệp.

*

*

*

Danh vọng Võ Lâm Cao Thủ (bất kỳ) đạt cấp 04, nhân vật đến NPC buôn bán Vũ Khí Đặc Chế - Hoa Minh trên Lâm An (182/252) để mua Đồ Phổ Rương Thần Sa - Chiến. áp dụng đồ phổ đã học được cách chế tạo Rương Thần Sa rất Thiên-Chiến.

*

*

cài đặt Lăng Vân Thạch (cấp 11) trên NPC công ty Tiệm trang sức Hách Phiêu Tịnh. Sử dụng 2.500 Hoạt Lực để chế tạo thành Lăng Vân Đĩnh.

*

*

Sử dụng 72.000 Tinh Lực tối ưu 29 Lăng Vân Đĩnh để chế tạo Rương Thần Sa rất Thiên - Hiệp/Chiến.

*

Giao diện khi mở Rương Thần Sa rất Thiên Hiệp/Chiến

*

Các trực thuộc tính cơ bản của kiếm ngoại - hệ Kim từ Rương Thần Sa cực Thiên Chiến (công)

*

Các nằm trong tính cơ bạn dạng của tìm ngoại - hệ Kim tự Rương Thần Sa cực Thiên Hiệp (thủ)


nâng cấp thuộc tính vũ khí các cấp của tranh bị Thần Sa
Hình ảnh Ghi chú

*

Vũ khí bao gồm 4 ở trong tính call là Thần Sa Vô Hạ. Vũ khí có 5 thuộc tính gọi là Thần Sa Phồn Hoa. Vũ khí gồm 6 thuộc tính gọi là Thần Sa Phong Vân. Vũ khí có 7 trực thuộc tính điện thoại tư vấn là Thần Sa Kình Tiếu.

Thu thập nguyên liệu
Hình ảnh Ghi chú

*

Nguyên liệu Thần Sa gồm 4 loại: Vô Hạ Dẫn. Phồn hoa Dẫn. Phong vân Dẫn. Kình Tiếu Dẫn. Nguyên liệu Thần Sa cấp cao gồm thể bóc tách thành nguyên liệu Thần Sa nhỏ tuổi hơn 1 cấp: 1 Kình Tiếu Dẫn = 3 phong vân Dẫn. 1 gió mây Dẫn = 3 phồn hoa Dẫn. 1 phồn vinh Dẫn = 3 Vô Hạ Dẫn. vật liệu cấp thấp bắt buộc ghép thành nguyên vật liệu cấp cao.

*

Tách nguyên vật liệu Thần Sa trên NPC Dã Luyện Đại Sư.

*

*

*

Tham gia những tính năng Thời quang Điện, Thần Trùng Trấn, Đảo Thiên Tử với nhiệm vụ hàng ngày ở mặt trận Khắc Di Môn sẽ có cơ hội nhận được:

Tinh Hoa Thần Sa (kết hợp với Hàn Tinh Thạch/Thiên trọng điểm Thạch sẽ nhận bỗng dưng 01 vào 04 loại nguyên vật liệu Vô Hạ, Phồn Hoa, Phong Vân, Kình Tiếu). Thần Nguyệt Sa (dùng Tinh Hoạt Lực tối ưu thành lung linh Thần Sa). Thần Nhật Sa (dùng Tinh Hoạt Lực tối ưu thành lấp lánh Thần Sa).

Lưu ý


vào hành trang nhân vật gồm Thiên trung ương Thạch cùng Hàn Tinh Thạch thì hệ thống ưu tiên sử dụng Thiên chổ chính giữa Thạch. cùng với cách phối hợp Hàn Tinh Thạch và Tinh Hoa Thần Sa, nhân vật đổi về tối đa 02 lần/ngày, từng lần tiêu tốn 02 Hàn Tinh Thạch. Cùng với cách phối kết hợp này thì nguyên liệu Thần Sa nhận ra sẽ mang tính chất khóa, hạn thực hiện 24 giờ. Thiên trung tâm Thạch mở tinh xảo Thần Sa thì tính chất của 04 loại vật liệu Thần Sa sẽ phụ thuộc tính hóa học của Thiên chổ chính giữa Thạch. Ví dụ: kết hợp Tinh Hoa Thần Sa thì Thiên trọng tâm Thạch có đặc thù không khóa thì nguyên vật liệu Thần Sa nhận thấy sẽ mang tính chất không khóa.
phương pháp nâng cấp, tiến cấp vũ khí từ bỏ Vô Hạ -> phồn vinh
Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần Thần Sa. đính Vũ Khí Thần Sa Vô Hạ ô tương ứng để nâng cấp.

áp dụng Thần Sa Vô Hạ Dẫn cung cấp 01 nhằm tăng các chỉ số ở trong tính của vũ khí Thần Sa Vô Hạ.

mỗi lần nâng cấp đều có có xác suất thành công với thất bại. Upgrade thất bại chỉ khấu trừ nguyên liệu, không bớt cấp của nằm trong tính. Nâng cấp thành công thì chỉ số của loại thuộc tính đó sẽ tạo thêm theo cấp thuộc tính.

*

Nếu toàn thể thuộc tính của tranh bị Thần Sa Vô Hạ vẫn được tăng cấp tới mức tối đa thì hoàn toàn có thể tiến cấp cho vũ khí từ bỏ Vô Hạ -> Phồn Hoa (có phần trăm thành công/thất bại).

*

sau thời điểm tiến cấp cho thành công, cung cấp vũ khí sẽ tăng thêm 1 bậc - Phồn Hoa, tạo thêm 1 cái thuộc tính và tất cả chỉ số ở trong tính trở về 0.

*


cách thức nâng cấp, tiến cấp cho từ phồn vinh -> phong vân
Đối thoại cùng với NPC Trương A Sinh tại anh hùng Quán hoặc Vinh Diệu những chọn sở hữu Tinh Chú Thạch Vũ Khí cấp cho 01 (yêu cầu danh vọng Tần Lăng phạt Khâu Môn

*

*

Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần "Luyện đúc" cái "Tinh chú trang bị" với gắn khí giới Thần Sa Phồn Hoa cùng Tinh Chú Vũ Khí cung cấp 01 để tinh chú trang bị.

*

liên tiếp tinh chú vũ trang Thần Sa Phồn Hoa bằng Tinh Chú Vũ Khí cấp 02.

*

Đối thoại với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần Thần Sa. Thêm Vũ Khí Thần Sa phồn hoa vào ô khớp ứng để nâng cấp.

thực hiện Thần Sa phồn hoa Dẫn cấp cho 02 nhằm tăng các chỉ số nằm trong tính của khí giới Thần Sa Phồn Hoa.

Nếu toàn cục thuộc tính đã được upgrade tới mức tối đa thì hoàn toàn có thể tiến cấp vũ khí trường đoản cú Phồn Hoa -> Phong Vân (có xác suất thành công/thất bại).

*

sau khi tiến cấp thành công, cấp cho vũ khí sẽ tăng lên 1 bậc - Phong Vân, tăng thêm 1 loại thuộc tính và tất cả chỉ số ở trong tính trở về 0.

*


cách thức nâng cấp, tiến cấp từ phong vân -> Kình Tiếu
Đối thoại với NPC Trương A Sinh tại hero Quán hoặc Vinh Diệu những chọn thiết lập Tinh Chú Thạch Vũ Khí cấp 03 (yêu mong danh vọng Tần Lăng phân phát Khâu Môn đạt cấp 3).

*

Đối thoại cùng với NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần "Luyện đúc" chiếc "Tinh chú trang bị" và gắn khí giới Thần Sa Phong Vân với Tinh Chú Vũ Khí cấp 03 để tinh chú trang bị.

*

Đối thoại cùng với NPC Dã Luyện Đại Sư lựa chọn phần Thần Sa. Thêm Vũ Khí Thần Sa gió mây vào ô tương ứng để nâng cấp.

thực hiện Thần Sa phong vân Dẫn cấp 03 nhằm tăng các chỉ số trực thuộc tính của vũ trang Thần Sa Phong Vân.

Nếu toàn thể thuộc tính đang được upgrade tới mức cao nhất thì có thể tiến cấp cho vũ khí từ bỏ Phong Vân -> Kình Tiếu (có phần trăm thành công/thất bại).

*

sau thời điểm tiến cấp thành công, cấp vũ khí sẽ tăng lên 1 bậc - Kình Tiếu, tăng lên 1 chiếc thuộc tính và toàn bộ chỉ số nằm trong tính về bên 0.

*


Xem thêm: Bộ Tranh Ghép Hình 1000 Miếng Bán Chạy, Top 10 Sản Phẩm Bộ Tranh Ghép 1000 Miếng Bán Chạy

Lưu ý


thiết bị Thần Sa không tinh chú và tinh chú cấp 01 (cấp Thanh Đồng) chỉ khảm tối đa Bảo Thạch cung cấp 3 với tiến cấp buổi tối đa đến cả Phồn Hoa. Vũ trang Thần Sa tinh chú cung cấp 2 (cấp Bạch Ngân) khảm buổi tối đa Bảo Thạch cung cấp 4 cùng tiến cấp về tối đa tới mức Phong Vân. Vũ khí Thần Sa tinh chú cấp cho 3 (cấp Hoàng Kim) khảm tối đa Bảo Thạch cấp 5 với tiến cấp tối đa đến mức Kình Tiếu. upgrade thuộc tính và tiến cung cấp vũ khí đều tiêu hao nguyên vật liệu tương ứng với cung cấp của vũ khí Thần Sa hiện tại: Vũ khíNâng cấp thuộc tínhTiến cấp
Vô Hạ 01 Vô Hạ Dẫn 09 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 01 phồn hoa Dẫn 10 phồn vinh Dẫn
Phong Vân 01 phong vân Dẫn 14 gió mây Dẫn
Kình Tiếu 01 Kình Tiếu Dẫn 18 Kình Tiếu Dẫn

Đúc lại cung cấp thuộc tính của vũ khí Thần Sa
Đặc trưng của thao tác: Không biến hóa loại thuộc tính, cấp cho thuộc tính của mỗi cái sẽ biến đổi ngẫu nhiên. Bảng tiêu hao nguyên liệu: Cấp vũ khíĐúc lại cấp cho thuộc tính
Vô Hạ 1 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 1 phồn vinh Dẫn
Phong Vân 1 gió mây Dẫn
Kình Tiếu 1 Kình Tiếu Dẫn
Cách thức tiến hành: triển khai theo các hình sau (thứ tự từ bên trên xuống).

*

Mở hình ảnh Thần Sa sinh sống NPC Dã Luyện Đại Sự chọn "Cấp đúc"

*

Thuộc tính biến hóa ngẫu nhiên

*

Lựa được ở trong tính ưng ý thì chứng thực như hình

*

Hoàn tất thao tác


Đúc lại một số loại thuộc tính trên tranh bị Thần Sa
Đặc trưng của thao tác: Không chuyển đổi cấp nằm trong tính, loại thuộc tính của mỗi chiếc sẽ thay đổi ngẫu nhiên. Bảng tiêu hao nguyên liệu: Cấp Vũ khíĐúc lại một số loại thuộc tínhChưa tăng cấp chỉ số ở trong tínhĐã upgrade chỉ số ở trong tính
Vô Hạ 04 Vô Hạ Dẫn 04 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 05 Vô Hạ Dẫn 05 phồn hoa Dẫn
Phong Vân 08 phồn hoa Dẫn 08 gió mây Dẫn
Kình Tiếu 11 phong vân Dẫn 11 Kình Tiếu Dẫn
Cách thức tiến hành: thực hiện theo các hình sau (thứ từ từ trên xuống).

*

Mở hình ảnh Thần Sa ngơi nghỉ NPC Dã Luyện Đại Sự lựa chọn "Cấp đúc"

*

Các thuộc tính biến đổi ngẫu nhiên

*

Xác nhấn khi chọn lựa được thuộc tính ưng ý, tương xứng hệ phái

*

Hoàn tất thao tác


Chuyển cấp cho (kế thừa chăm sóc thành) vũ trang Thần Sa
Với thao tác làm việc này, đồng đạo hoàn toàn có thể chuyển cấp các thuộc tính từ thiết bị cũ quý phái vũ khí mới. Phụ thuộc vào cấp của thiết bị Thần Sa, khối hệ thống sẽ xét vật liệu tiêu hao tương ứng. Chỉ thừa kế cấp của nằm trong tính.

*

Thao tác tại NPC Dã Luyện Đại Sư

Vũ khí được nhận kế thừa (trang bị mặt phải): sau thời điểm kế quá chỉ giữ giàng 4 một số loại thuộc tính ban đầu, các loại thuộc tính vật dụng 5 trở đi vẫn ngẫu nhiên. Tranh bị cho kế thừa (trang bị bên trái): giả dụ từ cấp cho Phong Vân trở lên thì sau thời điểm cho kế thừa cấp ở trong tính thì tổng thể loại ở trong tính sẽ được làm mới ngẫu nhiên. Ví dụ: Trước khi dưỡng thành, nhân sĩ gồm 02 khí giới với các thuộc tính sau:

*

Vũ khí cho thừa kế là Thần Sa Kình Tiếu (07 thuộc tính) đã cường điệu hóa +16

*

Vũ khí được nhận kế quá (trang bị bên phải)

Sau khi chăm sóc thành thì nhân sĩ sẽ sở hữu được 02 tranh bị với những thuộc tính sau:

*

Vũ khí đã cường điệu hóa +16 sẽ được thiết kế mới toàn cục lại 04 thuộc tính, trở về cấp Vô Hạ

*

Vũ khí chưa cường điệu hóa nhận được cấp Kình Tiếu, lưu lại 04 thuộc tính ban đầu và làm bắt đầu 03 thuộc tính còn lại.


bóc nguyên liệu (dưỡng thành) thoát khỏi vũ khí Thần Sa
làm việc tại NPC Dã Luyện Đại Sư. tùy theo tình hình vũ khí đã nâng cấp, sau khi tách bóc thành công sẽ được trao được nguyên liệu Thần Sa khóa, ko hạn dùng với tỉ trọng tương ứng. Khí giới Thần Sa từ cấp Phồn Hoa trở lên trên thì sau khi tách lấy nguyên vật liệu thì toàn thể thuộc tính sẽ tiến hành tạo new ngẫu nhiên.

*

Vũ khí Thần Sa lúc chưa tách dưỡng thành

*

Bắt đầu thao tác bóc tách dưỡng thành

*

Vũ khí Thần Sa sau thời điểm dưỡng thành đã trở về Vô Hạ, hệ thống sẽ trao trả lại vật liệu Thần Sa (khóa) tương ứng


giữ thuộc tính vũ khí Thần Sa
Nhấp buộc phải chuột vào Tu Luyện Châu sẽ có dòng chọn Lưu/Phục Hồi trang bị Thần Sa. Chỉ có thể lưu tranh bị khóa và thao tác làm việc ở khu bình an (thôn trấn, thành thị). 01 vũ khí chỉ được lưu giữ 1 lần cùng mỗi nhân đồ dùng được lưu về tối đa 3 vũ khí. Hồi sinh thuộc tính mang đến vũ khí đã tốn nguyên vật liệu Vũ khí nguyên vật liệu
Vô Hạ 8 Vô Hạ Dẫn
Phồn Hoa 10 Vô Hạ Dẫn
Phong Vân 16 phồn vinh Dẫn
Kình Tiếu 22 phong vân Dẫn
Xin xóa trực thuộc tính sẽ lưu nên xin phép thời gian 3 ngày thời gian giữa 2 lần hồi phục ở trong tính cho vũ khí là 30 ngày Chú ý: giữ vũ khí làm sao thì hồi sinh vũ khí đó. Khi trả lại cấp nằm trong tính ko đổi, chỉ đổi lại nằm trong tính vẫn lưu trước kia. phương thức tiến hành lưu trực thuộc tính trang bị Thần Sa: triển khai theo những hình sau (thứ tự từ bên trên xuống).

*

Mở Tu Luyện Châu chọn chiếc "Lưu/Phục hồi vũ khí Thần Sa"

*

Tiếp tục chọn như hình trên

*

Bỏ vũ trang Thần Sa nên lưu lại trực thuộc tính vào ô tương ứng

*

Xác nhấn lưu trữ

*

Hệ thống tiến hành sao lưu

*

Hoàn tất quá trình lưu trữ trực thuộc tính

phương pháp tiến hành phục hồi trực thuộc tính khí giới Thần Sa: thực hiện theo các hình sau (thứ trường đoản cú từ trên xuống).
*
Thuộc vũ khí sẽ bị đổi khác so với trước lúc lưu
*
Chọn "Hồi phục"
*
*
Xác nhận phục hồi thuộc tính vẫn lưu
*
Hệ thống tiến hành phục hồi
*
Thuộc tính thiết bị đã y như lúc sao giữ ban đầu
Bảng xếp hạng khí giới Thần Sa
Vào 03h00 thứ 2 hàng tuần, nhân thiết bị đứng hạng 01 ở các loại thiết bị Thần Sa sẽ auto nhận được danh hiệu riêng biệt. Trang bị Thần Sa ở mỗi bậc đều có cấp sao, Tài Phú với ngoại quan khác nhau.
bẻ khóa nguyên liệu Thần Sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bánh bao kim sa trứng muối

 • Nữ sinh mặc áo dài siêu mỏng

 • 12 con giáp của thái lan

 • Hình vẽ tôn ngộ không

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.