DÂY CHUYỀN KIM CƯƠNG NAM

Thông tin phương diện dây chuyền
Mã sản phẩm: P102383
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Bạn đang xem: Dây chuyền kim cương nam

Mặt Dây Chuyền Kim cưng cửng Vàng Trắng 18K P102383

Mặt Dây Chuyền Kim cưng cửng Vàng Trắng 18K P102383


*

Thông tin khía cạnh dây chuyền
Mã sản phẩm: P102382
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Mặt Dây Chuyền Kim cương cứng Vàng Trắng 18K P102382

Mặt Dây Chuyền Kim cương cứng Vàng Trắng 18K P102382


*

Thông tin khía cạnh dây chuyền
Mã sản phẩm: P102185
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 129
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin khía cạnh dây chuyền
Mã sản phẩm: P102186
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1591
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

*

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2572C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro và Prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1535F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0,6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave và Prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1270
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&Bezel

Thông tin phương diện dây chuyền
Mã sản phẩm: P1729
Kim cưng cửng đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Xem thêm: Công Dụng Và Cách Làm Tinh Dầu Gừng Tại Nhà Cho Mẹ Làm Đẹp, Cho Bé Giữ Ấm

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2583E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro và Prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1447
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin phương diện dây chuyền
Mã sản phẩm: P2569E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P12639
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin khía cạnh dây chuyền
Mã sản phẩm: P13421
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin phương diện dây chuyền
Mã sản phẩm: P10330
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2582E
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1283
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1485
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1439
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin khía cạnh dây chuyền
Mã sản phẩm: P1425
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong

Thông tin phương diện dây chuyền
Mã sản phẩm: P1603
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

Thông tin khía cạnh dây chuyền
Mã sản phẩm: P1420
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1435
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin phương diện dây chuyền
Mã sản phẩm: P1457
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong

Tới: * !! *
trường hợp gửi nhiều e-mail phải chia cách bằng vết phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
e-mail của Bạn: * !! * productEmail_Messagesameemail!
Tôi đang nhận thông tin khuyến mãi ngay mới nhất từ Hưng phát USA Gửi mang lại tôi một bạn dạng sao chép của thư điện tử này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Slogan hay cho nhà thuốc

  • Dép adidas chính hãng giá bao nhiêu

  • Tất cả trái ác quỷ trong one piece

  • Tóc 7 3 uốn nhẹ

  • x